Skoči do osrednje vsebine

Forum temeljnih človekovih pravic (Fundamental Rights Forum 2021)

V ponedeljek in torek (11. in 12. oktobra 2021) poteka Forum temeljnih človekovih pravic (Fundamental Rights Forum 2021), na katerem aktivno sodeluje tudi strokovna ekipa Ministrstva za javno upravo.

Ministrstvo za javno upravo (MJU) je soorganiziralo dva panela: na temo umetne inteligence z naslovom "Nacionalne strategije umetne inteligence: njihova vloga pri varovanju temeljenjih pravic in izvrševanju standarda" ter na temo starostne diskriminacije z naslovom "Kako se boriti proti starizmu: promoviranje pravičnega pristopa k starizmu".

Na panelu o nacionalnih strategijah umetne inteligence je slovensko predsedstvo Svetu EU zastopal mag. Samo Zorc (MJU), ki je poudaril pomen umetne inteligence (AI) v vsakdanjem življenju. Izpostavil je, da je treba bedeti in skrbeti, da bo AI izvajana pravilno, s spoštovanjem človekovih pravic ter da bo doprinesla družbeni blaginji. Po njegovih besedah, transparentnost igra pri tem ključno vlogo, saj na ta način pravočasno preprečimo morebitne neenakosti in pristranskosti tehnologije ter prispevamo k bolj vključujoči družbi. Tehnologija AI lahko močno doprinese tudi pri integraciji enakosti spolov na trg dela. »Za zagotavljanje nediskriminatornosti, tudi z vidika enakosti spolov, je pomembno, kako se slednje odraža v nacionalnih strategijah in programih, ki predstavljajo osnovo za široko izvajanje dogovorjenih aktivnosti. V Nacionalnem programu za umetno inteligenco se slednje zato odraža z direktnim naslavljanjem te problematike pri podpori izobraževanja za zaposlene (re-skilling), posredno pa pri podpori formalnih in neformalnih izobraževalnih aktivnosti predvsem za učence osnovnih in srednjih šol, podpori vključevanju strokovnjakov s področja družboslovja v razvojne aktivnosti in inovacijski ekosistem (npr. Digitalno koalicijo Slovenije) ter povečanju zavedanja o priložnostih in nevarnostih, ki jih prinaša umetna inteligenca pri odločevalcih v javnem in zasebnem sektorju.«

Anja Majer (MJU) je v okviru panela na temo starostne diskriminacije predstavila izsledke študije, ki smo jo na ministrstvu pripravili v sodelovanju z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in zajema pregled trendov, praks ter priporočil za učinkovito ravnanje s starejšimi zaposlenimi in talenti v medgeneracijski delovni sili. Kot je povedala Majerjeva, ključne ugotovitve študije kažejo, da imamo talente v vseh generacijah. Prav tako je izjemno pomembno medgeneracijsko sodelovanje in izmenjava izkušenj na različnih področjih, ki pa bi morala potekati v obe smeri.

Več informacij o dogodku in programu je na voljo na spletni strani Fundamental Rights Forum 2021, kjer se je možno za spremljanje dogodka tudi registrirati.