Skoči do osrednje vsebine

Zahteva za objavo popravka - nasprotnih dejstev

Na spletnem portalu necenzurirano.si je bil 5. oktobra 2021 objavljen članek z naslovom Kdo je Zoran Stevanović, trojanski konj desnice? V ministrstvu zaradi zagotavljanja objektivne in vsestranske informiranosti objavljamo prikaz nasprotnih dejstev.

V članku je navedeno, da je Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) odvzelo licenco za varovanje g. Stevanoviću in opozorilo stečajno upraviteljico na nepravilnosti. Ob tem dodatno pojasnjujemo, da so z odločbo MNZ, št. 2510-34/2016/6 z dne 26. 6. 2016, prenehale veljati licence pravni osebi FENIKS VS, d. o. o, ker podjetje ni več izpolnjevalo osnovnih pogojev za posedovanje licenc zasebnega varovanja. Odločbo je po pooblastilu takratne ministrice za notranje zadeve mag. Vesne Györkös Žnidar podpisal mag. Lado Bradač. Z odločbo je seznanil Inšpektorat RS za notranje zadeve (zaradi izvajanja nadzora) in stečajno upraviteljico Klaudijo Gaber.

Glede zaposlitve Gabra Kristana v MNZ pojasnjujemo, da je bil g. Kristan zaposlen na podlagi javnega natečaja. Pred tem je bil zaposlen v večji gospodarski družbi, ki se ne ukvarja z varnostnimi storitvami, in ni prišel iz podjetja Feniks VS. Na podlagi izkazanih referenc ga je kot najustreznejšega kandidata prepoznala tudi tričlanska natečajna komisija. Pogodbo o zaposlitvi je z g. Kristanom podpisal takratni minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Generalni direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge mag. Lado Bradač pred natečajem g. Kristana ni poznal ali imel stikov z njim, o čemer bi lahko sklepali ob navedbi v članku, da ga je pripeljal. Na MNZ razpise pripravi kadrovska služba, postavijo se merila, na podlagi katerih se nato oceni kandidate, dokončno odločitev o zaposlitvi pa sprejme minister. Zato moramo zanikati namigovanja, da bi bil postopek zaposlitve izpeljan mimo predpisanih pravil.

Odlok, ki je vključeval omejitev gibanje na občine, je nastal marca 2020. Odlok je sprejela Vlada RS ob sodelovanju ustreznih ministrstev. Zmotna je trditev, da je Ustavno sodišče RS odločilo, da je omenjeni odlok neustaven. Ravno obratno, z odločbo U-I-83/20-36 27. 8. 2020 je Ustavno sodišče RS odločilo, da prepoved gibanja izven občine ni bila v neskladju z ustavo.

Na MNZ ne poznamo "spornega zakona o vardah", kot je imenovan v članku, oziroma ne vemo, na kateri predpis namigujete. Ker pa se je področje delovanja vard uredilo tudi zaradi aktivnosti Direktorata za policijo in druge varnostne naloge, menimo, da je to uspešno opravljena naloga glede na sedanje stanje.