Skoči do osrednje vsebine

Izdane so bile odločbe za krizno destilacijo vina

V petek 8. 10. 2021 je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 66 vinarjem izdala odločbe za krizno destilacijo vina v skupni vrednosti 4.362.000 evrov. V destilacijo je bilo oddanega 5,4 milijonov litrov vina. Vino je bilo destilirano v Italiji, na Hrvaškem in v Sloveniji.

Višina podpore za krizno destilacijo vina znaša 0,80 evra za liter vina, ki je predmet krizne destilacije.

Za pridobitev podpore so morali vlagatelji vino letnika 2019 ali 2020 destilirati in izkazati, de je alkohol namenjen uporabi izključno v industrijske namene, in sicer za razkužila in farmacevtsko uporabo ali za pridobivanje energije.

Upravičencem bo odobrena podpora predvidoma izplačana 15. 10. 2021.