Skoči do osrednje vsebine

Strokovni obisk strokovnjakov Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) v Sloveniji

Zaključil se je strokovni obisk strokovnjakov Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) v Sloveniji, ki nudijo podporo pri pripravi osnutka Strategije razvoja osnovne zdravstvene dejavnosti do leta 2031.

Pod vodstvom dr. Melitte Jakab, vodje Evropskega centra SZO za primarno zdravstveno varstvo v Almatyu v Kazahstan, so bili tednu od 4. do 8. 10. 2021 na strokovnem obisku v Sloveniji strokovnjaki SZO za področje primarne zdravstvene dejavnosti, ki so se sestali s predstavniki najpomembnejših strok, institucij in drugih deležnikov na področju zdravstva, vključno s predstavniki Odbora za zdravstvo Državnega zbora RS in zastopnikom pacientovih pravic.

Na današnjem zaključnem sestanku so strokovnjaki SZO ministru za zdravje Janezu Poklukarju predstavili najpomembnejše ugotovitve, izzive in predloge, ki so jih izpostavili različni deležniki, za nadaljnje izboljšave in razvoj osnovne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji. Vsi so izpostavili pomembnost osredotočenosti na potrebe pacienta in usmerjenost v celostno integrirano oskrbo s ciljem okrepiti delovanje osnovne zdravstvene dejavnosti in zagotoviti bolj celovito, kakovostno in koordinirano oskrbo, ki bo skladna s spremenjenimi zdravstvenimi potrebami prebivalstva in izboljševanju delovnih pogojev zaposlenih. Izražena stališča bodo služila za izhodišča v nadaljnjem procesu oblikovanja strateškega dokumenta za razvoj osnovne zdravstvene dejavnosti do leta 2031 v Sloveniji.