Skoči do osrednje vsebine

Na GDi Solutions Day 2021 - Ljubljana predstavljena aplikacija za topološko preverjanje poplavnih območij

Direkcija Republike Slovenije za vode je sodelovala na digitalnem dogodku GDi Solutions Day 2021, na katerem je dr. Dunja Zupan Vrenko v soavtorstvu s Tino Mazi predstavila Topološko kontrolo podatkovnih slojev poplavnih območij s tehnologijo ESRI.

Portret avtorice

dr. Dunja Zupan Vrenko | Avtor: Confiva

Da bi na Direkciji zagotovili čim boljšo kakovost poplavnih kart, smo izdelali spletno aplikacijo za topološki pregled hidrološko hidravličnih študij. Aplikacija bo namenjena izdelovalcem hidrološko hidravličnih študij, da preverijo kakovost in neokrnjenost izdelanih podatkovnih slojev ter morebitne topološke napake odpravijo pred oddajo hidrološko hidravlične študije na Direkcijo RS za vode, ki je zadolžena za potrjevanje njihove skladnosti. Uporaba spletne aplikacije bo skrajšala postopek potrjevanja hidrološko hidravličnih študij, saj bo skladnost predanih podatkovnih slojev predhodno že preverjena.

Eden od ciljev topološkega pregleda je tudi zagotavljanje točnosti poplavnih kart za vnos v Integralne karte, ki jih pripravlja in vzdržuje Direkcija RS za vode v evidenci Vodni kataster. Integralna karta poplav predstavlja združen prikaz poplavnih kart v obliki digitalnih kartografskih slojev za celotno Slovenijo.