Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Jože Podgoršek nagovoril zbrane na 100 letnici Lovske zveze Maribor

Minister dr. Jože Podgoršek se je udeležil slovesnosti ob 100. obletnici organiziranega lovstva na Štajerskem. Dogodek je organizirala Lovska zveza Maribor.

Minister med za govorniškim pultom med svojim nagovorom.

Minister dr. Jože Podgoršek | Avtor: MKGP

1 / 2

V svojem nagovoru je izpostavil pomembno vlogo lovcev pri ozaveščanju o odgovornosti do narave, ohranjanju biodiverzitete, pa tudi tradicije. »Lovci ste tisti, ki s svojimi dejanji ohranjate živalske vrste,  naseljujete vrste, ki izginjajo in  skrbite za naše zanamce, da bodo lahko prihodnje generacije prav tako uživale v naravi. Na ministrstvu se bomo še naprej trudili, da bomo iskali rešitve, da bo upravljanje z gozdom in lovstvom trajnostno in večnamensko.« V nadaljevanju je dodal, da se trenutno soočamo z izzivi, kako upravljati z divjadjo v slovenskem prostoru. Izvajamo številne aktivnosti, da po eni strani ohranjamo živalske vrste, a omogočimo tudi delovanje vseh ostalih dejavnosti v družbi.

Pobudnik za ustanovitev podružnice Slovenskega lovskega društva v Mariboru leta 1921 je bil eden od soustanoviteljev slovenske lovske organizacije Dragotin Klobučar. Prevzel je tudi funkcijo prvega predsednika mariborske podružnice slovenske lovske organizacije, ki je na začetku štela 80 članov. Trenutno obsega 2100 lovcev združenih v 45 lovskih družin. S tem je največja območna lovska zveza po številu članstva v državi. Velja za eno najbolj organiziranih območnih lovskih zvez, ki gre v korak s časom. Preko svoje spletne strani in drugih sredstev za obveščanje, redno skrbi za dobro obveščenost svojih članov in jim nudi podporo.