Skoči do osrednje vsebine

Javna obravnava Osnutka operativnega programa varstva pred hrupom

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je dalo v javno obravnavo osnutek Operativnega programa varstva pred hrupom. Program izboljšuje kakovost življenja ljudi, ki živijo na območjih s prometom najbolj obremenjenih železniških prog in cest in s tem zmanjšuje število prebivalcev, ki so obremenjeni s hrupom.

Slika prometnega zastoja je ilustrativna

Slika prometnega zastoja je ilustrativna

Pripombe in predloge lahko do 8. novembra posredujete na e-poštni naslov gp.mop@gov.si, pri čemer uporabite obrazec za pripombe.

Operativni program varstva pred hrupom je izdelan z namenom, da se z vidika obremenjevanja okolja s hrupom izboljša kakovost življenja ljudi, ki živijo na območjih v bližini s prometom najbolj obremenjenih železniških prog in cest.

Glavna cilja varstva pred hrupom sta zmanjšati število prebivalcev, ki so v obdobju celega dne obremenjeni s hrupom nad vrednostjo 55 dB(A) ter število prebivalcev, ki so v obdobju noči obremenjeni s hrupom nad vrednostjo 40 dB(A).

Hrup v okolju je vsak nezaželen ali škodljiv zvok, ki ga povzročajo človekove dejavnosti na prostem, vključno s hrupom cestnega, železniškega in letalskega prometa ter hrupom z območij z industrijsko dejavnostjo. Zaznava hrupa je odvisna tudi od njegove jakosti, frekvence in poudarjenih tonov, sicer pa tudi od kraja in časa ter predvsem od poslušalca samega, njegovega psihofizičnega stanja, trenutnega razpoloženja in trajanja izpostavljenosti zvoku.

A ne glede na subjektivno doživljanje hrupa se po ugotovitvah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) škodljivi učinki dolgotrajne izpostavljenosti hrupu kažejo v motnjah spanja, povečanem tveganju bolezni srca in ožilja, povečani vznemirjenosti, zmanjšani uspešnosti pri delu in učenju ter negativnemu vplivu na mentalno zdravje . Zaradi navedenih razlogov je pomembno, da se število prebivalcev, ki so v svojem življenjskem okolju izpostavljeni višjim ravnem hrupa, postopno in dolgoročno zmanjšuje, obenem pa zaščiti in ohranja območja tako v urbanem kot tudi v naravnem okolju, ki s hrupom (še) niso preobremenjena.

MOP Operativni program varstva pred hrupom pripravlja v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za zdravje ter mestnima občinama Ljubljana in Maribor. Program vključuje cestno omrežje upravljavcev Družbe za avtoceste Republike Slovenije in Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), na katerem je letni pretok vozil več kot tri milijone vozil na leto, železniško omrežje v upravljanju DRSI za infrastrukturo, na katerem je več kot 30.000 prevozov vlakov na leto, ter lokalne ceste v upravljanju mestnih občin Ljubljana in Maribor, na katerih je prevoz vozil več kot milijon vozil na leto.

Priprava Operativnega programa varstva proti hrupu je naloga, ki izhaja iz evropske direktive o okoljskem hrupu. Njen cilj je s pomočjo kart hrupa določiti obremenjenost prebivalcev s hrupom, omogočiti javnosti dostop do kart hrupa ter izdelati operativni program, ki temelji na kartah hrupa in bo zagotovil, da se tam, kjer je treba, z različnimi protihrupnimi ukrepi obremenjenost prebivalcev s hrupom zmanjša.

Operativni program varstva pred hrupom 

Obrazec za pripombe