Skoči do osrednje vsebine

Izmenjava dobrih praks na področju notranjega nadzora javnih financ s hrvaškimi kolegi

Z namenom nadaljnje izmenjave izkušenj in dobrih praks obeh držav na področju razvoja in delovanja sistema notranjega nadzora javnih financ smo predstavniki Urada RS za nadzor proračuna 22. septembra 2021 obiskali hrvaški organ v okviru Ministrstva za finance, odgovoren za koordinacijo sistema notranjega nadzora javnih financ

Na strokovnem srečanju smo hrvaškim kolegom predstavili dva aktualna razvojna projekta, in sicer projekt  e–Notranja revizija ter projekt uveljavitve prenovljene Izjave predstojnika o notranjem nadzoru. Predstavniki hrvaškega Ministrstva za finance so z nami podelili izkušnje pri izvajanju aktivnosti, ki po njihovem mnenju najučinkoviteje prispevajo k uspešnemu delovanju sistema notranjega nadzora javnih financ. V tem okviru so poudarili predvsem (1) pomen in dodano vrednost izvajanja skupnih notranjerevizijskih pregledov, ki jih usmerja Sektor za harmonizacijo sistema notranjih kontrol, izvajajo pa notranjerevizijske službe ter (2) sodelovanje Sektorja za harmonizacijo razvoja sistema notranjih kontrol s tako imenovanim Svetom za notranje kontrole - temu predseduje minister za finance, njegovi člani pa so še nekateri drugi ministri aktualne vlade ter strokovnjaki s področja financ in revizije. S ciljem prispevati k izboljšani usposobljenosti notranjih revizorjev proračunskih uporabnikov za izvajanje notranjega revidiranja v vse bolj zahtevnih in tehnološko razvitih okoljih, smo si medsebojno izmenjali izkušnje glede načina organiziranja in izvajanja rednega dodatnega strokovnega usposabljanja.

V zaključnem delu srečanja smo se pogovorili tudi s predstavnico hrvaškega organa, ki deluje v vlogi nacionalne točke za koordinacijo sodelovanja z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (Urad OLAF - Office Européen de Lutte Antifraude). Predstavila nam je način organiziranja sistema za koordinacijo boja proti goljufijam v Republiki Hrvaški ter opozorila na nekatere možne izboljšave, ki bi omogočile predvsem učinkovitejše preprečevanje in izterjavo neupravičeno prejetih sredstev.

Tudi tokratno srečanje smo vsi ocenili kot koristen prispevek k učinkovitejšemu, uspešnejšemu in hitrejšemu naslavljanju aktualnih izzivov področja notranjega nadzora javnih financ.