Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Podgoršek z župani Zgornje Gorenjske o pripravah na novo skupno kmetijsko politiko

Minister dr. Jože Podgoršek se je danes udeležil koordinacije županov Zgornje Gorenjske v mandatu 2018 – 2022, ki jo sestavljajo župani občin: Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica. Osrednja tema je bila ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja in predstavitev aktualnega stanja glede priprave strateškega načrta skupne kmetijske politike (SKP) za obdobje 2023–2027.

Minister dr. Jože Podgoršek je sodeloval v razpravi, ki je bila namenjena novemu strateškemu načrtu SKP. Zbranim je pojasnil, da ministrstvo načrtuje širšo javno razpravo o strateškem načrtu in javno razgrnitev v okviru celovite presoje vplivov na okolje ter okoljskega poročila. Glede napredka v preteklih dveh mesecih je izpostavil: »Strateški načrt skupaj z vplivom na okolje bo nedvomno odraz številnih kompromisov, ki smo jih sprejeli. Posegli smo v neposredna plačila, kjer ne uvajamo tako imenovane kapice temveč degresijo, zmanjšanje plačil nad 60.000 evrov s tem pa 1,3 milijona evrov premeščamo od največjih prejemnikov k manjšim kmetijam. Drugi pomemben dogovor pa je omejitev najvišjega zneska plačila iz naslova razpisov v celotnem programskem obdobju na 800.000 evrov«. Dodal je, da bo v novem programskem obdobju več denarja namenjenega tudi ekološkemu kmetijstvu in območjem z omejenimi dejavniki.

Do javne razgrnitve bodo po besedah ministra še naprej potekala usklajevanja oziroma sestanki s partnerji, spletne delavnice delovnih skupin, priprava okoljskega poročila, nadaljnja neformalna usklajevanja z Evropsko komisijo, in podobno. Predlog strateškega načrta SKP bo Vlada RS obravnavala decembra, do konca letošnjega leta pa bo predložen v odobritev na Evropsko komisijo, čemur bo sledilo formalno usklajevanje z Evropsko komisijo. V nadaljevanju je minister dodal: »Zavedati se moramo, da strateški načrti in finančni ukrepi ne morejo biti izključni dejavniki za prehod na ekološko kmetovanje, mlade prevzemnike in gradnjo novih poslopij. Tem kmetijam je potrebno pomagati na način, da bo ekonomsko zanimivo, finančni ukrepi pa so le dodatna pomoč za doseganje večje konkurenčnosti«.

Za ohranjanje vitalnosti podeželskih območij bo tudi v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike v letih 2023-2027 omogočen razvoj kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti ter infrastrukture, predvsem na površinah in v večnamenskih objektih, tudi objektih kulturne dediščine, ki so na podeželju pogosto prazni, brez prave namembnosti. V okviru prihodnjega programa se bo kulturna dediščina na podeželju naslavljala lahko predvsem preko pristopa LEADER, v okviru prepoznanih potreb v strategijah lokalnega razvoja.

Župani so ministru tudi predstavili projekte, ki so bili v izpeljani preko Lokalne akcijske skupine (LAS) Gorenjska košarica, ki pokriva vseh 14 občin. Izpostavili so, da je kmetijstvo na območju Zgornje Gorenjske zelo dobro organizirano, kljub temu pa se soočajo z nekaterimi težavami s področja mladih prevzemnikov, ekoloških kmetij in obdelovanja kmetijskih površin. Ena od teh je tudi ohranjanje pitne vode v vodovarstvenem območju. 

Po koordinaciji so si župani ogledal tudi ekološko kmetije Vrt okusov, ki je bila ustanovljena leta 2018. Ukvarja se z ekološko pridelavo jagodičja, zelišč, sadnega drevja in lupinarjev, zelenjave ter rejo perutnine.