Skoči do osrednje vsebine

Redni letni sestanek o jedrski varnosti med delegacijama Avstrije in Slovenije

Redna letna izmenjava informacij na področju jedrske in sevalne varnosti na podlagi sporazuma o zgodnjem obveščanju in izmenjavi informacij je v Ljubljani ponovno potekala v živo.

Medtem ko je lanski sestanek zaradi pandemije potekal na daljavo, sta se delegaciji letos, 4. in 5. oktobra, fizično srečali v Ljubljani. Na čelu avstrijske delegacije je bil Ronald Sturm, vodja oddelka za bilateralno in multilateralno podnebno, okolijsko in energetsko diplomacijo Zveznega ministrstva za evropske in mednarodne zadeve. Slovensko delegacijo je vodil direktor Uprave za jedrsko varnost (URSJV) Igor Sirc, sestavljali pa so jo predstavniki URSJV, Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za zunanje zadeve.

Udeleženci so razpravljali o izkušnjah in novostih na področjih zakonodaje, radiološkega monitoringa, pripravljenosti na izredne dogodke, ravnanja z radioaktivnimi odpadki, obratovanja raziskovalnih reaktorjev v obeh državah in jedrske elektrarne Krško. Obe državi sta zaključili s prenosi določil relevantnih direktiv Evropske unije v domačo zakonodajo, avstrijska delegacija je med drugim poročala o prenosu pristojnosti nadzora nad obratovanjem dunajskega raziskovalnega reaktorja, ki ga po novem izvaja Zvezno ministrstvo za zaščito podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologijo. Nadaljujejo tudi z obsežnimi posodobitvami državnega centra za obdelavo radioaktivnih odpadkov v Seibersdorfu. Slovenija je poročala o aktualnem stanju projekta izgradnje novega odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke v Vrbini pri Krškem, o obratovanju jedrske elektrarne Krško, izvedenem rednem remontu v letošnjem letu ter o projektu nadgradnje varnosti elektrarne, v okviru tega pa zlasti o gradnji suhega skladišča za izrabljeno jedrsko gorivo ter o nadgradnji sistemov za varno zaustavitev elektrarne ob težki jedrski nesreči. Predstavila je ukrepanje URSJV med lanskim potresom v Petrinji in razloge za samodejno ustavitev elektrarne. Avstrijsko stran je zanimalo stanje pri postopkih podaljšanja življenjske dobe jedrske elektrarne Krško in s tem v zvezi nadaljnji koraki presoje vplivov na okolje, prav tako pa tudi informacije glede postopkov v zvezi z morebitno gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem.  

Naslednje srečanje v letu 2022 bo skladno z dogovorom o izmenični organizaciji gostila avstrijska stran.