Skoči do osrednje vsebine

Izjava ministra ob obisku Splošne bolnišnice Murska Sobota

Minister za zdravje Janez Poklukar si je na obisku v Pomurju ogledal prostore Splošne bolnišnice Murska Sobota (SB MS). Glavni cilj poslovodstva in vseh zaposlenih v SB Murska Sobota je zagotavljanje kakovostne, varne in pravočasne zdravstvene oskrbo vsem prebivalcem Pomurja.

Na izjavi za javnost se je minister zahvalil direktorju in zaposlenim v SB MS za maksimalno prizadevanje. Izpostavil je, da je Covid-19 samo ena izmed bolezni v zdravstvu, oziroma izzivov s katerimi se srečujemo, zato so se deležniki pogovarjali o prihodnosti zdravstva v pomurski regiji. Osnovo za to daje novo sprejeti zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v zdravstvu v obdobju 2021-2031.

Poklukar investicije v pomursko bolnišnico povzema kot: »Govorili smo o prenovi in nadgradnji dializnega centra. Prenova in razširitev kapacitet je ocenjena na 2,9 milijona evra.« S tem bo bolnišnica pridobila dodatnih 9 postelj, kar je skupaj 30 dializnih mest. Cilj je, da se ta projekt zaključi najkasneje v drugi polovici leta 2022. Hkrati bo ves oddelek, ne samo razširjen, ampak tudi prenovljen, saj so prostori stari 30 do 40 let, zato je čas za njihovo prenovo. »Najpogostejši razlog za odhod kadra iz slovenskega zdravstva so neprimerni in nezadostni delovni pogoji. Zato je prav, da s pridobitvijo državnega zbora, začnemo strateško načrtovati in usposabljati kapacitete zdravstva tudi z vidika infrastrukture, da bodo lahko kadri opravljali svoje delo.,« je dodal Poklukar. Drugi projekt je negovalni oddelek oziroma združitev podaljšanega zdravniškega zdravljenja in negovalnega oddelka in paliativne oskrbe. Ta projekt je vreden nekaj manj kot 9 milijonov evrov, od tega bo 5 milijonov evrov iz EU sredstev, 2 milijona evrov sredstev Ministrstva za zdravje in 1 milijon sredstev iz strani bolnišnice. Kapacitete se bodo povečale iz 48 na 72. Investicija je skladna s povečanimi potrebami po negovalnih zdravstvenih storitvah v regiji, kar sovpada z načrtom in razvojem zagotavljanja dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. »To je prvi uvod v zavedanje tega, da smo starajoča se družba in rabimo intenzivneje sistemsko poskrbeti za starejše,« je stanje v državi povzel Poklukar. Prenovljena bo tudi razvojna ambulanta za otroke in pridobitev novih prostorov za tehnične službe.

Učinki investicij bodo multiplikativni, saj bodo nazaj svoje prostore dobile kirurške stroke. Prostor za razvijanje na področju ortopedije bo s tem na prvem mestu, kjer se predvideva za več kot 50% širitev kapacitet. V ospredje se postavlja tudi urologijo, kjer se prav tako potrebuje dodatne prostore, saj je omenjena zdravstvena problematika na področju severovzhodne Slovenije pereča in potrebuje nadaljne korake.

Tretji projekt investicij je prenova internističnih ambulant, kajti s starejšo populacijo imamo vedno več kroničnih bolnikov in tistih, ki potrebujejo ambulantno obravnavo. S tem projektom, ki je vreden nekaj več kot 2 milijona evrov, bomo v naslednjem letu omogočili  ustrezne pogoje za obravnavo v Vzhodnem delu Slovenije.

Vključilo še se bo naslednje projekte in sicer, prenovo operacijskega bloka, prenovo in nadgradnjo infekcijske klinike in pediatrične klinike. Poklukar pozitivno ocenjuje delo SB MS: »Verjamem, da ima SB Murska Sobota  kot celota, z vodstvom in vsemi zdravstvenimi delavci, vizijo in strategijo. Vsakič znova sem na obisku pri vas poln optimizma in dobre volje ter vtisov, kajti vsi skupaj tvorimo ekipo, katerih glavni cilj je zagotoviti prebivalcem vzhodne Slovenije pravočasno, kakovostno in kvalitetno zdravstveno oskrbo.«

S področja same epidemije, si zaposleni v SB MS prizadevajo, da je to del njihovega vsakdana, bolezen, ki postaja naš vsakdanjik. Noben od teh projektov ni ogrožen, v kolikor bomo zadostno precepljeni in ustrezno obvladovali epidemijo. »Ključno pri zadostni precepljenosti je tudi pravilno in zadostno izvajanje protokola CPT. V kolikor bomo vsi skupaj pravilno in zadostno izvajali protokol CPT, bodo evalvacije pokazale, da je ukrep učinkovit oz. primerljiv prejšnjim lockdownom in da bo družba na ta način lahko ostala odprta in, da delovanje naših šol, kulturnih centrov in gospodarstva ne bo ogrozilo,« je obisk Murske Sobote zaključil minister.