Skoči do osrednje vsebine

Izdane odločbe sklopa B na podukrepu M06.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021

V tem tednu je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja vlagateljem odposlala odločbe o dodelitvi sredstev sklopa B na podukrepu M06.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021.

Mlad kmet stoji na njivski površini na kateri raste koruza.

Mlad prevzemnik kmetije | Avtor: mlad.si

Na javni razpis je prispelo 232 vlog, od tega 146 za sklop A, 86 pa za sklop B.

Izdanih je bilo 82 odločb za sklop B, odobrenih je 80 vlog v skupni višini 1.488.000 evrov. Dve vlogi sta bili zavrnjeni, ker ne izpolnjujeta pogojev javnega razpisa. Tri vloge so bile izločene iz sočasne obravnave vlog zaradi suma na nepravilnosti, za eno vlogo pa je bil postopek s sklepom prekinjen zaradi nerešenega predhodnega vprašanja.

Izplačilo prvega obroka v višini 70% odobrenih sredstev bo izvedeno v 30 dneh od izdaje odločb.

Odločbe za sklop A bodo izdane do 8. 10. 2021.