Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Anton Harej na odprtju kmetijskega sejma v Komendi

Danes so se v Komendi po dveh letih ponovno odprla vrata Jesensko kmetijskega obrtnega sejma. Sejemsko dogajanje si je ogledal državni sekretar Anton Harej.

Sejem v Komendi je znan predvsem po predstavitvi ponudbe raznovrstne mehanizacije, ki je izjemnega pomena za kakovostno pridelavo hrane. Lokalno pridelana hrana, ki jo slovenski potrošniki vse bolj cenimo, namreč ni pomembna samo z vidika varovanja okolja, ohranjanja domačih delovnih mest ter hranilne vrednosti, ampak tudi z vidika kratkih in trdnih dobavnih verig, ki pridejo do izraza v krizah, kot je pandemija covid-19. Zato je prednostna naloga slovenskega predsedstva Svetu EU tudi izgradnja trdnejše in odpornejše Evrope, kjer je k izboljšanju sistema kriznega upravljanja vključeno tudi področje preskrbe s hrano.

Za varovanje in ohranjanje okolja ter narave je pomembno podeželje, ki v primerjavi z mesti zaostaja pri doseganju bruto družbenega proizvoda, zaposlitvah, razpoložljivi infrastrukturi, dostopu do storitev in tehnološkemu napredku. Zato so nujne predvidene podpore za aktivnosti lokalnih pobud oziroma lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (pristop LEADER/CLLD), ki pomagajo zmanjševati družbene probleme na podeželju, kot sta denimo pomanjkanje primernih delovnih mest in odseljevanje mladih - ključna vidika razvoja podeželja in ohranjanja njegove poseljenosti.

Za ohranjanje vitalnosti podeželja je torej bistveno dobro sodelovanje lokalne skupnosti in povezovanje kmetijstva, obrti in turizma. To so odločilne komponente zgodb o uspehu, med katere sodi tudi tradicionalni gorenjski sejem, ki se na spored vrača po dveletni odsotnosti zaradi epidemije covid-19.