Skoči do osrednje vsebine

Na 2. seji Sveta za oljkarstvo o odpravi posledic letošnje pozebe in poklicu oljkarja

Včeraj je potekala avdiovizualna 2. seja Sveta za oljkarstvo, ki se je je udeležil tudi državni sekretar Aleš Irgolič. Osrednji točki sta bili seznanitev članov z ukrepi za odpravo posledic pozebe v oljkarstvu in podpora Sveta pobudi za razvoj poklicnega standarda »oljkar«.

Državni sekretar Irgolič je člane Sveta najprej seznanil z rezultati javnega posvetovanja Strateškega načrta Skupne kmetijske politike (SN SKP) 2023-2027 in napovedal širšo javno razpravo ter razgrnitev okoljskega poročila v novembru. Člani sveta so se seznanili tudi  s stanjem glede predloga Uredbe o uporabi oljčnih tropin in rastlinske vode za gnojenje, ki bo predvidoma sprejeta v oktobru. Večji del razprave je bil namenjen razpravi o ukrepih za odpravo posledic aprilske pozebe v oljkarstvu, ki so predvideni z interventnim Zakonom o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom letos. Na podlagi predhodnih ocen poškodovanosti kaže, da bodo do do pomoči upravičeni tudi oljkarji. Prve ocene poškodovanosti kažejo namreč od 50 do 100% izpad pridelka, v povprečju pa celo okrog 85% izpad pridelka.

Svet je soglasno podprl pobudo oljkarjev za razvoj novega poklicnega standarda »oljkar«. Na ta način oljkarji lahko dodatno utemeljili potrebo po tem poklicu pri pristojnem Centru RS za poklicno izobraževanje. Poklic bo namreč prispeval k izboljšanju strokovnega znanja oljkarjev, utrdil panogo, ohranil oljkarsko kulturno dediščino ter oblikoval in vzdrževal tipično mediteransko krajino.

Svet za oljkarstvo je posvetovalno telo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Člani sveta so: dr. Milena Bučar (Inštitut za oljkarstvo – Znanstveno raziskovalno središče Koper, IZO ZRS), dr. Rajko Vidrih (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta), dr. Dunja Bandelj (Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologij), dr. Bojan Butinar (IZO ZRS Koper, Laboratorij za preskušanje olja), Branimir Radikon (Kmetijsko gozdarski zavod – KGZ Nova Gorica), mag. Viljanka Vesel (KGZ Nova Gorica, Poskusni center za oljkarstvo), Božidar Slivnjak (Društvo oljkarjev Brda), Elvin Klobasa (Društvo oljkarjev Slovenske Istre), dr. Maja Podgornik (Zveza društev oljkarjev Slovenije), Franko Lisjak (Oljarna Lisjak), dr. Lucijan Cencič, mag. Marjeta Bizjak Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) in dr. Mira Skubic Kos (Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin).