Skoči do osrednje vsebine

Izvedba projekta »Reforma na področju izobraževanja in usposabljanja za zaposlene v zaporskem sistemu«

Uprava RS za Izvrševanje kazenskih sankcij je uspešno kandidirala za financiranje projekta »Reforma na področju izobraževanja in usposabljanja za zaposlene v zaporskem sistemu« v okviru programa Evropske komisije za podporo strukturnim reformam za leto 2021.

Program je namenjen financiranju pomoči vsem državam članicam pri pripravah, izvajanju, komuniciranju in izobraževanju o strukturnih reformah, ki jih že izvajajo ali jih imajo v načrtih.

Projekt se v celoti financira iz programa Evropske komisije in bo potekal dve leti, od 1. 9. 2021 do 1. 9. 2023. Izvedba projekta bo imela pozitiven vpliv za celotno delovanje zaporskega sistema. V vodenje projekta je vključen tudi Svet Evrope, ki je z Evropsko komisijo podpisal dogovor o izvajanju.

Projekt »Reforma na področju izobraževanja in usposabljanja za zaposlene v zaporskem sistemu« zajema pripravo strokovnih podlag za ustanovitev Akademije za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v zaporskem sistemu in za ustanovitev raziskovalnega centra za področje izvrševanja kazenskih sankcij, ki bo prispeval k strokovnim analizam procesov v zaporih. Zajema tudi pripravo strokovnih podlag za akreditacijo višješolskega programa za pravosodnega policista in dokvalifikacijo strokovnega osebja ter pripravo modela za oceno potreb in tveganj za zaprte osebe, ki bo omogočal še bolj poglobljeno strokovno obravnavo zaprtih oseb.

Vzpostavitev Akademije za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v zaporskem sistemu sledi priporočilom Sveta Evrope za osebje, ki se ukvarja z izvrševanjem kazenskih sankcij in ukrepov št. R(97)12 in št. R(2006)2-rev o Evropskih zaporskih pravilih. Svet Evrope je leta 2019 sprejel tudi Smernice za zaposlovanje, izobraževanje in profesionalni razvoj za zaposlene v zaporskih in probacijskih službah, ki se bodo z izvedbo tega projekta lažje udejanjale.

Za učinkovito delo v zaporih je potrebno zaposlene vključevati v dodatna usposabljanja in izobraževanja, kjer pridobijo specifična znanja in veščine. To se še posebej odraža pri poklicu pravosodni policist, saj obstoječi izobraževalni programi v Sloveniji ne nudijo potrebnih kompetenc za opravljanje tega poklica. Da bodo zaposleni pri delu z zaprtimi osebami opolnomočeni v oziru ohranjanja integritete in spoštovanja človekovih pravic ter vseh drugih pomembnih vidikih dela smo iskali sistemsko rešitev na področju izobraževanja in usposabljanja. Zaposleni v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij bodo lahko s ciljno usmerjeno obravnavo zaprtih oseb na podlagi novo pridobljenih kompetenc prispevali k lažjemu vključevanju zaprtih oseb po odpustu nazaj v družbo in na trg dela, kar bo lahko vplivalo tudi na bolj učinkovito soočanje s povratništvom.