Skoči do osrednje vsebine

Samodejno podnaslavljanje televizijskih programov – uresničevanje pravice do obveščenosti

Ministrstvo za kulturo, Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Radiotelevizija Slovenija so sklenili tripartitno pogodbo za izvedbo pilotnega projekta "Samodejno podnaslavljanje televizijskih programov". Samodejno podnaslavljanje bo osebam z okvaro sluha omogočilo spremljanje televizijskih programov in storitev ter uresničevanje pravice do obveščenosti in sodelovanja v kulturnem življenju.

Dr. Vasko Simoniti, minister za kulturo podpisuje pogodbo za omizjem, na  katerem so prisotni še trije člani.

Projekt, ki ga financira Ministrstvo za kulturo, bo omogočal sprotno ustvarjanje podnapisov televizijskih oddaj z uporabo samodejne razpoznave slovenskega govora. To bo omogočilo osebam z okvaro sluha spremljati televizijski program. | Avtor Ministrstvo za kulturo

Naročnik projekta je Ministrstvo za kulturo, izvajalca sta Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Radiotelevizija Slovenija. 

Tripartitno pogodbo za izvedbo pilotnega projekta so na Ministrstvu za kulturo podpisali dr. Vasko Simoniti, minister za kulturo, izr. prof. dr. Mojca Ciglarič, dekanja Fakultete za računalništvo in informatiko, in Andrej Grah Whatmough, generalni direktor RTV Slovenija. Pri podpisu je bil prisoten Marko Boris Andrijanič, minister za digitalno preobrazbo. Cilj projekta je preizkusiti delovanje aplikacijskega vmesnika za samodejno ustvarjanje podnapisov v televizijskih programih.

Današnji dan je prelomnica na področju dostopnosti avdiovizualnih storitev in televizijskih programov. Ministrstvu za kulturo je uspelo povezati dosežke Fakultete za računalništvo in informatiko na področju govornih tehnologij s prizadevanjem ministrstva, da gluhim in naglušnim osebam omogoči večjo dostopnost do medijskih vsebin. V sodelovanju z javnim zavodom Radiotelevizija Slovenija bo ministrstvo preverilo možnosti za implementacijo digitalne tehnologije, ki bo tem osebam omogočila spremljanje televizijskih programov in s tem lažje uresničevanje pravice do obveščenosti in sodelovanja v kulturnem življenju, hkrati pa tudi večjo socialno vključenost.   

Projekt bo omogočal sprotno ustvarjanje podnapisov informativnih, kulturnih, športnih in drugih televizijskih oddaj z uporabo samodejne razpoznave slovenskega govora v realnem času oziroma z minimalnim zamikom med govorom in prikazom pripadajočih podnapisov. Na tej osnovi bo osebam z okvaro sluha omogočeno spremljanje televizijskih programov javne televizije kot tudi programov komercialnih televizij in drugih avdiovizualnih storitev.

Govorne in druge nove tehnologije so izjemnega pomena pri dostopnosti medijskih vsebin in v izobraževalnem procesu oseb z okvaro sluha. Vlada je zato na predlog Strateškega sveta za digitalizacijo projekt uvrstila med 40 ukrepov za hitrejšo digitalno preobrazbo. Cilj je, da se s pomočjo tehnologije samodejne razpoznave slovenskega govora uvede samodejno podnaslavljanje televizijskih programov na javni in komercialnih televizijah. V naslednji fazi pa sledi podpora razvoju mobilne aplikacije, ki omogoča prepoznavo slovenskega govora v realnem času, kar bo gluhim in naglušnim olajšalo vključevanje v različne življenjske in delovne procese.

V Sloveniji je 76.000 uporabnikov slušnega aparata (na recept), skupno se ocenjuje, da ima okvaro sluha 200.000 ljudi. V Evropi in tudi pri nas se število oseb z okvaro sluha naglo povečuje.

Izvedbo pilotnega projekta Ministrstvo za kulturo financira z 32.004,00 evri. Pilotni projekt bo potekal do 15. decembra 2021.