Skoči do osrednje vsebine

Roman Žveglič novi predsednik Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov

Danes se je na konstitutivni seji sestal Svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, ki v novi sestavi začenja že 3. petletni mandat. Spletne seje se je udeležil tudi minister dr. Jože Podgoršek. Člani sveta so izvolili novega predsednika sveta, ter se seznanili s tekočimi aktivnostmi na področju sektorskih promocij.

Po pozdravnem nagovoru ministra dr. Jožeta Podgorška je Svet za promocijo v novi sestavi za svojega predsednika v tem mandatu izvolil Romana Žvegliča iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Novi predsednik je za svojo namestnico določil Alenko Marjetič Žnider iz Zadružne zveze Slovenije. V nadaljevanju se je svet seznanil s pristojnostmi in nalogami po Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, ter se seznanil z vsebino veljavnega Poslovnika o delu sveta za promocijo.

Po pregledu sklepov pretekle seje so predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) podrobneje predstavili tekoče aktivnosti v okviru promocijskih kampanj za sektorje sadja, mleka in mesa.

S 13. septembrom 2021 se je začel zadnji četrti val kampanje za sektor sadja, ki se zaključuje 15. novembra 2021. S tem se bo tudi zaključilo triletno promocijsko obdobje za sektor sadja. Na podlagi sklepov Sektorskega odbora za sadje se bodo promocijske aktivnosti nadaljevanje tudi z naslednjim promocijskim obdobjem. MKGP je že sprejel vse potrebne nacionalne pravne podlage in po pridobitvi odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči glede aktivnosti promocije kmetijskih in živilskih proizvodov se bo za sektor sadja začelo drugo triletno promocijsko obdobje. 

V letošnji jeseni se bosta izvajali tudi promocijski kampanji za sektorja mesa in mleka. Za oba sektorja je to že drugo promocijsko obdobje. Kampanja za sektor mesa se je začela 27. septembra, za sektor mleka pa se začenja 1. oktobra. Omenjeni kampanji se bosta zaključili 20. novembra letos. Kot pri sadju se obe kampanja izvajata pod enotnim sloganom “Najboljše imamo doma” in podpisom kampanje »Naše super mleko« oz. »Naše super meso«. Znotraj obeh kampanj se izvaja promocija sheme kakovosti in znaka “izbrana kakovost - Slovenija”.

Minister dr. Jože Podgoršek se je na seji z zadovoljstvom ozrl na preteklo delo sveta in novim članom zaželel veliko uspeha pri nadaljnjem delu. Za vstop v to obliko promocije se pripravljajo tudi ostali sektorji, ki sektorsko promocijo prepoznavajo kot nujno aktivnost, zato bo vloga Sveta za promocijo v bodoče še pomembnejša.

Svet za promocijo v okviru Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov sestavljajo: Roman Žveglič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS), Danilo Potokar (KGZS), dr. Tatjana Zagorc, Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (GZS – ZKŽP), mag. Anita Jakuš, (GZS - ZKŽP),  Toni Balažič (GZS - ZKŽP), Alenka Marjetič Žnider, Zadružna zveza Slovenije (ZZS), Ana Le Marechal Kolar in Jožica Župec (MKGP).