Skoči do osrednje vsebine

Poklukar in Cugelj: »Kreiramo boljšo prihodnost za slovensko zdravstvo«

Minister za zdravje Janez Poklukar je vodenje resorja sprejel med epidemijo. Kot kratkoročni cilj si je zadal uspešen boj proti covidu-19, vseskozi pa dolgoročni cilj ostaja opolnomočenje slovenskega zdravstvenega sistema. Kot je dejal: »Sam bi si želel, da bi lahko zelo hitro rešil vse težave, vendar moramo biti realni in se zavedati, da moramo ustrezne rešitve uvajati s strateškim premislekom, dolgoročno in korak po koraku.«

Minister za zdravje Janez Poklukar
1 / 2

Povabilo, da postane minister za zdravje, je Janez Poklukar sprejel zato, da kot strokovnjak  opolnomoči zdravstveni sistem, ki je že leta prostorsko, logistično in kadrovsko podhranjen. Strateško načrtovanje je bilo v preteklosti v zdravstvu postavljeno na stranski tir, zato Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo naslednikom orje ledino v strateško in dolgoročno načrtovanje ter razvoj slovenskega zdravstva. Državni sekretar Robert Cugelj je povzel, da zakon zajema štiri glavna področja vlaganj v investicije, ki:

  • nastajajo zaradi potreb prenove obstoječih zgradb,
  • nastajajo zaradi potreb pri obvladovanju epidemije in novih bolezni,
  • dolgoročno zagotavljajo zdravstveni kader in
  • zagotavljajo dolgoročno vzdržnost zdravstvenega sistema.

Kot je predstavil zdravstveni minister, gre za izjemno pomemben strateški zakon na področju zdravstva, ki bo omogočil planiranje potrebnih kapacitet, infrastrukture, opreme, IT in kadrov. »To je prvi kamen v mozaiku zdravstva od leta 2021 do leta 2031 in nam daje zagotovilo, da bo naše zdravstvo javno, univerzalno in dostopno. Vsem nam zaposlenim v zdravstvu pa daje upanje, da od besed prehajamo k dejanjem,« dodaja Poklukar. Cilj je, da vsakemu posamezniku omogočimo čim hitrejšo, učinkovito in visoko kakovostno obravnavo z dobrim izidom zdravljenja.

Zakon predvideva, da bomo v naslednjih 10 letih vložili 2,093 milijarde evrov v primarno, sekundarno in terciarno raven. 763 milijonov evrov bo vloženih v oba Univerzitetna klinična centra. 557 milijonov evrov je namenjenih za razvoj in modernizacijo splošnim bolnišnicam in tudi negovalnim bolnišnicam ter domovom po celi Sloveniji. Za področje izobraževanja, izboljšanja in povečanja kapacitet fakultet namenjamo skupaj 250 milijonov evrov. Kar 200 milijonov evrov je namenjenih za sofinanciranje v izboljšavo infrastrukture na primarnem nivoju. To znaša približno 3 milijone evrov na en zdravstveni dom v Sloveniji.

Ob predstavitvi zakona je Poklukar opisal še status quo: »Virus covid-19 je slovensko zdravstvo dohitel v nezavidljivem stanju. Tega si kot družba in država ne smemo več dopustiti. Posodobiti moramo prostore in opremo naših zdravstvenih ustanov. Poskrbeti moramo za kakovostno izobraževanje zdravstvenega kadra, ki ga primanjkuje. Poskrbeti moramo za logistiko, za digitalizacijo zdravstva. In, najpomembnejše: poskrbeti moramo za dobre pogoje v slovenskem zdravstvu.«

Državni sekretar Robert Cugelj je dejal, da napovedi potreb po zdravstvenih storitvah niso optimistične: »Potrebe po zdravljenju bodo tudi zaradi spremenjenih demografskih kazalcev naraščale. Pojavljajo se nove bolezni, tudi takšne, ki nam dodobra obremenijo zdravstveni sistem.« Cilj vlaganj v modernizacijo, inovativnost, digitalizacijo, sledenju razvoja zdravstva in zagotavljanje ustreznih osnovnih pogojev normalnega delovanja inštitucij je zagotavljanje storitev, ki so primerljive z evropskimi zdravstvenimi sistemi.

Skupaj moramo pomagati slovenskemu zdravstvenemu sistemu - samo tako bo zdravstveni sistem lahko pomagal nam, ko bomo to potrebovali.