Skoči do osrednje vsebine

Minister za digitalno preobrazbo: S pilotnim projektom podnaslavljanja avdio-video vsebin zagotavljamo kar najširšo dostopnost televizijskih vsebin osebam z okvaro sluha

Strateški svet za digitalizacijo je kot enega izmed pomembnih ukrepov v prvem paketu izpostavil ukrep samodejnega podnaslavljanja za gluhe in naglušne. S pomočjo tehnologije samodejne razpoznave slovenskega govora se gledalcu omogoča, da vključi podnaslavljanje za slovenski jezik.

Danes je potekal slavnostni podpis tripartitne pogodbe pilotnega projekta samodejnega podnaslavljanja avdio-video vsebin v slovenskem jeziku. Pilotni projekt je bil danes sklenjen med Ministrstvom za kulturo, Fakulteto za računalništvo in informatiko ter Radiotelevizijo Slovenija, Služba za digitalno preobrazbo pa bo skrbela za koordinacijo in pravočasno izpeljavo projekta.

Minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič je ob današnjem podpisu pogodbe poudaril, da je "današnji podpis korak bližje samodejnemu podnaslavljanju vseh televizijskih vsebin v slovenskem jeziku. Ta projekt je odličen dokaz digitalizacije v službi ljudi in je prav tako primer, da lahko večjo vključenost ranljivih skupin dosežemo prav s slovenskim znanjem."

Minister je dodal, da je Strateški svet za digitalizacijo junija letos predstavil 40 ukrepov za digitalno preobrazbo Slovenije, s katerimi želimo Slovenijo postaviti ob bok digitalno najnaprednejšim državam v Evropi in širše. Eden izmed ukrepov je tudi samodejno podnaslavljanje TV vsebin v slovenskem jeziku.

"S tem ukrepom želimo zagotoviti kar najširšo dostopnost televizijskih vsebin osebam z okvaro sluha, torej za naše ranljive skupine. Želimo jim približati programe, ki se prenašajo v živo, kot so pogovorne, dnevno-informativne oddaje in športni prenosi, ki jih vsi tako zelo obožujemo" je nadaljeval Andrijanič in opozoril, da je trenutno v Sloveniji registriranih 76.000 uporabnikov slušnega aparata, ocene pa kažejo, da je vseh oseb z okvaro sluha čez 200 000 oseb.
Minister za digitalno preobrazbo je poudaril, da je zagotavljanje sprotnega podnaslavljanja aktualnih avdio-video vsebin ključnega pomena za enakovreden dostop do informacij za vse državljanke in državljane. " Ta ukrep je skladen z aktom o dostopnosti, ki je bil v Evropske parlamentu sprejet pred dvema letoma, "je dejal Andrijanič. Minister je tudi izrazil veselje, da bo skupnost gluhih in naglušnih aktivno vključena tudi v samo tehnično in vsebinsko pripravo tega pilotnega projekta.

Ob koncu se je še zahvalil ministru za kulturo Vasku Simonitiju za njegov posluh za pomoč ranljivim skupinam in financiranje tega pomembnega projekta. "Posebna zahvala gre Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani za dostop in uporabo razpoznavalnika slovenskega govora in Radioteleviziji Slovenija za pomoč in uresničevanje tega in številnih drugih projektov," je še dejal minister za digitalno preobrazbo.