Skoči do osrednje vsebine

Višja kakovost primarne pridelave hrane in njene predelave lahko v Zasavju pomenita priložnost za to regijo

Minister dr. Jože Podgoršek se je skupaj z državnim sekretarjem Antonom Harejem udeležil vladnega obiska Zasavske regije. Program ministra je vključeval ogled dveh kmetij, kjer je kmetovanje zaradi naravnih omejitev oteženo, ogled prenovljene tržnice v Hrastniku ter ogled Kmetijskega posestva Grmače. Državni sekretar je obiskal oglarsko domačijo, kmetiji na območjih z oteženim kmetovanjem ter se seznanil s projekti Lokalne akcijske skupine (LAS) Zasavje.

Vladni obisk zasavske regije se je začel s sejo vlade v Litiji, zaključil pa z javno tribuno v Trbovljah. Minister dr. Jože Podgoršek je obisk začel z ogledom kmetije Sešlar pri Izlakah. Na biodinamični kmetiji se z ekološkim kmetijstvom ukvarjajo od samih začetkov certificiranja v Sloveniji. Osnovna kmetijska dejavnost na kmetiji je reja krav molznic lisaste pasme. Imajo lastno sirarno in trgovino kjer prodajajo svoje izdelke. V sklopu kmetije upravljajo tudi z žago, tako da so del njihove ponudbe tudi žagan les in lesni sekanci.

Po posvetu vlade, ki je potekalo v litijskem medgeneracijskem centru si je skupaj z županom Hrastnika Markom Funklom ogledal prenovljeno hrastniško tržnico. Prenova je bila financirana tudi s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Župan je ministru predstavil tudi ostale aktualne projekte s področja kmetijstva ter naročanje hrane v javnih zavodih v občini Hrastnik. Minister je v izjavi za javnost poudaril, da pobude, kot je tržnica zelo podpira. »Takšne tržnice so pomembne za marsikatero povprečno slovensko kmetijo. Na tem območju so kmetije v povprečju manjše, zato je ta tržnica zelo pomembna, saj ozavešča o pomenu lokalne hrane iz okolja kjer bivamo in prodaji brez odpadne embalaže«, je dodal minister.

Sledil je ogled hribovske kmetije Janeza Beje, kjer se je minister podrobneje seznanil s kmetovanjem na območju z omejeno dejavnostjo. »V Zasavju imate predvsem kmetijske površine z omejenimi kmetijskimi dejavniki. Zato bomo v novem programskem obdobju namenili dodatna sredstva, kar bo pripomoglo k ohranjanju kmetij in krajine,« je povedal minister. Kljub manj primernim naravnim danostim za kmetijstvo pa minister vidi veliko rezerv in potenciala. »Nedvomno so rezerve v dodajanju vrednosti - pridelovanje hrane višje kakovosti, ekološko kmetijstvo. Višja kakovost primarne pridelave hrane in njene predelave na kmetiji lahko pomenita priložnost za to okolje«.

V nadaljevanju si je minister ogledal kmetijsko posestvo Grmače. Z županom Občine Litija Francijem Rokavcem, direktorjem Kmetijsko gozdarske zbornice Litija in vodstvom posestva, so se seznanili z delovanjem posestva, odprtimi zadevami ter potrebami za stabilno delovanje posestva v prihodnje. Glavne gospodarske dejavnosti posestva so pridelovanje mleka, vzreja goveje živine za pleme in pitanje govedi, dopolnilna dejavnost pa je vzreja puranov.

Državni sekretar Anton Harej je obisk v Zasavju začel z ogledom oglarske domačije Medved, kjer so predstavili domačijo ter tradicijo kuhanja oglja, ki je v teh krajih prisotna že več kot 100 let. Obisk je nadaljeval na kmetiji Pr'Grivc, kjer kmetujejo na območju z oteženimi dejavniki; mladi prevzemnik je predstavil kmetijo, ki se ukvarja z govedorejo, predelavo mleka, prodajo drv in strojnimi uslugami. Letos so k svojim dejavnostim priključili še predelavo mesa in prodajo  suhomesnatih izdelkov. V nadaljevanju se je državni sekretar v Hrastniku sestal s predstavniki Partnerstva LAS Zasavje, kjer se je seznanil z zaključenimi ter aktivnimi projekti. Ob tem je izpostavil pomembnost projektov, ki skrbijo za razvoj podeželja, predstavili pa so mu projekt Skupaj tiskamo etikete, ki poleg zagotavljanja kvalitetnih nalepk za male lokalne pridelovalce, stremi tudi k oblikovanju kolektivne blagovne znamke treh zasavskih občin.

Pozno popoldne je državni sekretar obiskal ekološko kmetijo Goluf, ki se nahaja na nadmorski višini 750 m. Je ena največjih in najvišje ležečih kmetij v tem delu Slovenije. S kmetijstvom in rejo krav dojilj se na teh za obdelovanje zahtevnih površinah ukvarjajo že več generacij.

Vladni obisk sta minister in državni sekretar zaključila v Trbovljah, kjer je potekala javna tribuna, srečanje Vlade RS z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji.