Skoči do osrednje vsebine

Regijski obisk Vlade v Zasavju

Minister Marjan Dikaučič je danes v sklopu vladnega regijskega obiska s sodelavci obiskal več pravosodnih deležnikov na območju zasavske regije. Delegacija se je seznanila z delom Okrajnih sodišč v Litiji in v Trbovljah, Kinološkega društva Zagorje ob Savi, ter Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani – zunanji oddelek v Trbovljah.

Minister je skupaj s sodelavci najprej obiskal Okrajno sodišče v Litiji, kjer je s predsednico sodišča Mojco Kanc med drugim spregovoril o novi sodniški zakonodaji. Za zagotavljanje dostopnejšega in prijaznejšega pravosodnega sistema smo na Ministrstvu za pravosodje lani opremili litijsko Okrajno sodišče z enim videokonferenčnim kompletom. Na stavbi sodišča smo sanirali fasado in ploščad, do konca leta pa bomo uredili še vhod v sodišče.

V Zagorju ob Savi se je minister Dikaučič udeležil omizja z zasavskimi podjetniki, kjer je bilo govora o Načrtu za okrevanje in odpornost, ter o aktualnih razpisih za podporo gospodarstvu. Minister je povedal, da je cilj ministrstva za pravosodje pospešiti reševanje zadev, omogočiti hitrejšo in cenejšo izmenjavo informacij in dokumentov, prispevati k varni in kvalitetni komunikaciji, ter poenostaviti dostop do pravosodja.

V Zagorju ob Savi se je minister s sodelavci seznanil z delom Kinološkega društva, ki je eden izmed 30-ih izvajalec sankcij v zasavski regiji, s katerimi sodeluje Uprava za probacijo (UPRO). Pri njih delo trenutno opravljata dve osebi v probaciji. »Kinološko društvo je dragocena izvajalska organizacija na tem območju. Pomembno je zavedanje lokalnega okolja, da lahko aktivno vključimo ljudi, ki se znajdejo na robu,« je ob srečanju povedal minister. UPRO sicer v zasavski regiji načrtuje odprtje dislocirane enote PE Ljubljana, kar bo pripomoglo k še bolj učinkovitemu reševanju probacijskih nalog in h krepitvi stikov z izvajalci sankcij.

Obisk pravosodnih deležnikov v Zasavju je minister sklenil na Okrajnem sodišču v Trbovljah, kjer ga je sprejel predsednik sodišča mag. Vid Pavlica »Obiski na terenu so odlična priložnost, da preverimo, kako zadeve delujejo v praksi. Veseli me, da tako okrajno sodišče v Litiji kot tudi v Trbovljah delata dobro in tudi medsebojno odlično sodelujeta« je povedal minister. Tam pa se je sestal tudi z mag. Miro Polutnik Špringer, vodjo Okrožnega državnega tožilstva - zunanji oddelek v Trbovljah, ter ji povedal kako pomembno je, da ljudje vedo, da imajo v Trbovljah sodišče in tožilstvo, ki odlično delujeta. »Veseli me tudi, da vaši deležniki s takim žarom opravljajo svoje delo« je minister še dodal.   

Na Ministrstvu za pravosodje stremimo k investicijam v pravosodne sisteme in lani smo na stavbi Okrajnega sodišča v Trbovljah med drugim uredili zunanje pohodne površine, ki sedaj gibalno oviranim osebam omogočajo dostop do obstoječe klančine v stavbi, sanirali kletne prostore, zamenjali okna, ter namestili agregat za potrebe črpališča vodne črpalke.

Regijski obisk Vlade se je zaključil na Javni tribuni, kjer so se predstavniki Vlade RS srečali z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji.