Skoči do osrednje vsebine

Povečano število vlog za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenj za prebivanje tujca zaradi študija

Trenutno beležimo povečano število vlog za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenj za prebivanje tujca zaradi študija in posledično povečano število strank za vložitev vlog.

Da bi obravnava strank potekala hitreje in nemoteno prosimo, da s seboj prinesete že izpolnjene vloge. Vlogo lahko pošljete tudi po pošti na naslov Upravna enota Koper, Piranska cesta 2, 6000 Koper. Šteje se, da je prošnja za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje pravočasna, če jo organ prejme pred iztekom veljavnosti ali če je zadnji dan veljavnosti dovoljenja oddana na pošto s priporočeno pošiljko. Prošnji je potrebno priložiti fotografijo, dokazilo o vpisu na študij, dokazila o zadostnih sredstvih za preživljanje ter dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki velja v Republiki Sloveniji.

Vse vloge bodo obravnavane v najkrajšem možnem času. Prosimo za razumevanje.