Skoči do osrednje vsebine

Od 1. oktobra v Ljubljani in Mariboru upokojenci brezplačno z javnim mestnim prevozom

Ministrstvo za infrastrukturo je s pogodbama med Mestnima občinama Ljubljana in Maribor ter obema javnima podjetjema, ki izvajata mestni prevoz potnikov (LPP in MARPROM), zagotovilo upokojencem, osebam starejšim od 65 let, invalidom in vojnim veteranom, ki imajo brezplačno vozovnico za območje Slovenije tudi brezplačen prevoz v mestnem prometu v obeh mestih.

Ministrstvo za infrastrukturo je s pogodbama med Mestnima občinama Ljubljana in Maribor ter obema javnima podjetjema, ki izvajata mestni prevoz potnikov (LPP in MARPROM), zagotovilo upokojencem, osebam starejšim od 65 let, invalidom in vojnim veteranom, ki imajo brezplačno vozovnico za območje Slovenije tudi brezplačen prevoz v mestnem prometu v obeh mestih.

Pravica do brezplačnega prevoza z vozili mestnega prometa LPP in MARPROM bo uveljavljena od 1. oktobra 2021 dalje.

KAKO DO NOVE VOZOVNICE?

1.     Vsi upokojenci, osebe starejše od 65 let, invalidi, imetniki evropske kartice ugodnosti za invalide in vojni veterani, ki že imajo kartico IJPP (rdeča kartica) in vozovnico za območje Slovenije se bo nova vozovnica za mestni promet avtomatsko zapisala na kartico ob prvi vožnji z medkrajevnim prevozom ali mestnim prevozom potnikov. Za zanesljiv zapis prosimo, da potnik drži kartico na terminalu od 3 do 5 sekund.

2.     Vsi upravičenci do vozovnice za upokojence, osebe starejše od 65 let, invalide, imetnike evropske kartice ugodnosti za invalide in vojne veterane, ki še niso uveljavljali pravice do vozovnice za območje Slovenije, na enem od prodajnih mest oddajo vlogo za brezplačno vozovnico. Na podlagi vlog, ki bodo oddane od četrtka 30. septembra 2021 dalje, bodo dobili kartico in vozovnici za območje Slovenije in za mestni prevoz.

3.     Vsi imetniki zelene imenske kartice URBANA, na kateri imajo tudi druge pravice (npr. kartico za knjižnico) lahko obdržijo to kartico. Za uveljavitev pravice do brezplačne vozovnice za mestni promet morajo obiskati prodajno mesto LPP, oddati vlogo za vozovnico Slovenija in predložiti obstoječo kartico URBANA. Na prodajnem mestu jim bodo kartico nadgradili in nanjo zapisali obe vozovnici.

Ministrstvo vse upravičence naproša, da upoštevajo navodila za uporabo javnega prevoza potnikov (obvezna uporaba obrazne zaščitne maske in dokazilo PCT (preboleli, cepljeni ali testirani). Oba pogoja veljata tudi na prodajnem mestu, zato prosimo vse, ki želijo urediti pravico, da obiščejo prodajno mesto, ko ne bo čakalnih vrst.