Skoči do osrednje vsebine

Minister Koritnik se je v Zasavju srečal z župani, načelniki upravnih enot in predstavniki nevladnih organizacij

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je obisk Vlade RS v Zasavju začel v ponedeljek popoldan, 27. septembra 2021, z obiskom Medgeneracijskega središča ŠMELC v Litiji ter ogledom prostorov za vzpostavitev novega upravnega centra v Litiji. V torek, 28. septembra 2021, se je udeležil skupnega posveta vlade, ki je potekalo v ŠMELC-u, nato pa nadaljeval s srečanjem s predstavniki nevladnih organizacij ter si ogledal akcijo »NVO gre v šolo«. Sledilo je srečanje z načelniki upravnih enot, pozno popoldan pa se bo minister srečal še z županjo Trbovelj ter si ogledal prostore v katerih je načrtovana vzpostavitev regijskega centra. Vladni obisk v Zasavju se bo zaključil s skupnim srečanjem predstavnikov vlade z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji.

V Medgeneracijskem centru ŠMELC v Litiji se je minister Koritnik sestal z direktorjem občinske uprave Ivanom Matijevićem, ravnateljico glasbene šole Litija Brigito Šuler in vodjo Varstveno delovnega centra Zasavje Špelo Režun. Na Ministrstvu za javno (MJU) si prizadevamo elektronske storitve približati tako mladim kot tudi starejšim, saj se zavedamo, da se tudi starejši soočajo z vprašanji, kako urediti osnovne upravne zadeve prek spleta. Minister je na srečanju med drugim predstavil elektronske storitve, ki jih na ministrstvu razvijamo za državljane in so v času, ko se soočamo z izzivi epidemije COVID-19, postale še bolj zanimive.

Pozneje se je minister srečal z županom občine Litija Francijem Rokavcem ter si ogledal prostore, kjer bo predvidoma do konca letošnjega leta vzpostavljen nov upravni center.

V prostore se je maja 2021 že preselila Geodetska pisarna Litija, prostore na tem naslovu pa uporablja tudi dislocirana enota Finančnega urada Ljubljana, Sektor za davke. V načrtu je, da se do konca leta na to lokacijo preseli še območna enota Zavoda za zaposlovanje.

Ker ranljive skupine občanov nimajo možnosti dostopa do teh prostorov, se pospešeno izvajajo vse aktivnosti za ureditev dostopa za ranljive skupine občanov, kar je predvideno v letu 2022. Minister Koritnik in župan Rokavec sta ob tej priložnosti podpisala dogovor o prilagoditvi dostopa v stavbo občine, kjer deluje tudi Upravna enota Litija. S tem dogovorom omogočamo preprostejši dostop do storitev občine in države vsem uporabnikom upravnih storitev, tudi gibalno oviranim.

Ministrstvo je sicer v zadnjih letih tudi financiralo ali sofinanciralo nekaj večjih investicij pri obnovi poslovnih prostorov v občinah Zagorje ob Savi (v prostorih, kjer deluje upravna enota), Hrastnik (na objektu, kjer deluje finančni urad) in Trbovljah (prostori upravne enote).

Danes opoldan se je minister v ločenem programu najprej sestal s predstavniki Stičišča nevladnih organizacij za zasavsko regijo, obiskal regionalni center NVO (nevladnih organizacij) ter se udeležil akcije »NVO gre v šolo«, ki predstavlja odlično lokalno partnerstvo in med-sektorsko sodelovanje ter povezovanje med nevladnimi organizacijami in osnovnimi šolami v lokalnem okolju. Namen akcije je predstavitev nevladnih organizacij in njihovih dejavnosti, programov in projektov učencem in učiteljem, seznaniti učence z različnimi prostočasnimi dejavnostmi z možnostjo aktivnega vključevanja v lokalno okolje ter vključitev dejavnosti in programov nevladnih organizacij v izvajanje šolskega učnega načrta.

Minister je pozdravil akcijo, ki navdušuje mlade in jih vabi, da se aktivno vključijo v delo lokalnih društev, zavodov ali ustanov. Tak način jim omogoči pridobivanje novih izkušenj, s prostovoljnim delom pa lahko ugotovijo tudi, kaj je tisto, kar jih v življenju resnično zanima, hkrati pa so aktivni in pomagajo pri razvoju lokalne skupnosti. »Z večjim vključevanjem mladih se krepi tudi sodelovanje med generacijami in prenos znanja starejše generacije na mlajšo in obratno, kar je izjemnega pomena za lokalno okolje,« je ob obisku še poudaril minister.

V popoldanskem delu regijskega obiska vlade se je minister Koritnik v prostorih Upravne enote Zagorje sestal še z načelniki upravnih enot zasavske statistične regije. Z načelnico UE Zagorje ob Savi Ireno Dašler, načelnikom UE Trbovlje mag. Aleksandrom Potrpinom, načelnico UE Hrastnik Darjo Klenovšek in načelnikom UE Litija mag. Franc Propsom so pregledali delovanje upravnih enot na tem območju. »Upravne enote delajo dobro in so uspešne. Odstotek rešenih zadev glede na skupno število vseh zadev na vseh štirih upravnih enotah je 94 odstotkov, kar pomeni, da večjih zaostankov pri reševanju zadev ni. Tudi stranke so z delom zaposlenih na upravnih enotah te regije zadovoljne, saj so delo upravnih enot nazadnje ocenile v povprečju z oceno 4,90,« je ob srečanju izpostavil minister.

Čakalne dobe v septembru 2021 so bile na upravnih enotah te regije za najbolj iskane storitve kratke, največkrat so osebno izkaznico, potni list in vozniško dovoljenje lahko stranke naročile takoj oziroma v enem ali dveh dneh.

Za lažjo dostopnost upravnih storitev (predvsem zaradi preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom) je bil v večini upravnih enot te regije vzpostavljen sistem naročanja strank. Na voljo so bile dodatne klicne številke za njihovo naročanje, omogočena pa so tudi dodatna začasna prijavna mesta, kjer si prebivalci lahko uredijo e-identiteto. Kjer je bil zaznan večji interes strank (UE Zagorje ob Savi), je bila v poletnih časih omogočena pridobitev digitalnega potrdila ter mobilne identitete smsPASS tudi ob četrtkih (ko sicer ni uradnih ur). Kadrovsko se krepi ter vzpostavlja tudi klicni center za stranke. V projekt razvoja je vključena UE Litija.

Minister se bo v poznih popoldanskih urah srečal z županjo občine Trbovlje Jasno Gabrič in si ogledal prostore za vzpostavitev regijskega centra, v katerem bi lahko delali vsi zaposleni iz organov državne uprave, katerih delo sicer omogoča delo od doma, a doma ali nimajo primernih pogojev ali pa je njihova prisotnost na izvorni lokaciji nujna le občasno. Glede na frekvenco dnevnih migracij iz zasavske statistične regije gre za primerno lokacijo, ki bi pomenila poenostavitev dela za javne uslužbence iz te regije. V prvem nadstropju stavbe se nahaja 125 m² poslovnih prostorov, ki vključujejo pet pisarn, sistemski prostor, čajno kuhinjo in sanitarije. Na lokaciji je mogoče vzpostaviti dvanajst delovnih mest.

Minister Koritnik ta projekt, ki je sicer zaenkrat pilotne narave, pozdravlja, saj – ob spremenjenih pogojih dela in drugačnem pristopu do dela na daljavo – to ne pomeni rešitev ne le za dvanajst javnih uslužbencev, temveč gre za delno rešitev težav več javnih uslužbencev, ki bi tako v ustreznih delovnih pogojih lahko vsaj nekaj dni v tednu izkoriščali možnosti dela na daljavo, formiranje centra pa prinaša tudi prometne razbremenitve in pospešuje lokalni razvoj.

Vladni obisk v zasavski regiji bo minister zaključil z aktivno udeležbo na skupnem srečanju predstavnikov vlade z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji. Po tem, ko je minister (v imenu vlade) včeraj, 27. septembra 2021, skupaj s predstavniki reprezentativnih združenj občin podpisal Dogovor o višini povprečnine za leti 2022 in 2023, bodo v občinah, tudi v tej regiji, na voljo dodatna sredstva, ki bodo omogočila več investicij, hitrejši razvoj in napredek. Povprečnina se iz dosedanjih 628,20 evra ponovno dviguje, in sicer prihodnje leto najprej za 17 evrov, to je na 645 evrov v letu 2022, in nato na 647 evrov v letu 2023. Zvišanje povprečnine je plod uspešnih pogajanj, ki jih je s predstavniki reprezentativnih združenj občin v zadnjem mesecu opravil minister za javno upravo Boštjan Koritnik v okviru Delovne skupine za lokalno samoupravo, ki jo je ustanovil v tem mandatu in jo tudi vodi.