Skoči do osrednje vsebine

Uporaba geotermalne energije kot priložnost za kmetijska gospodarstva oziroma podjetja

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek se je včeraj udeležil predstavitve primera dobre prakse izkoriščanja geotermalne energije z reinjekcijsko vrtino, ki so ga uspešno postavili v Lentiju na Madžarskem. Gre za koriščenje geotermalne energije na način manjšega obremenjevanja okolja, ki bi bil primeren tudi za Slovenijo, kmetijska gospodarstva oz. podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in za svoje delovanje potrebujejo ogrevanje.

Udeleženci ogleda geotermalne vrtine v Lentiju

Ogled geotermalne vrtine v Lentiju | Avtor MKGP

1 / 2

Dogodek je organiziral župan Občine Lenti na Madžarskem, udeležili pa so se ga tudi drugi predstavniki lokalne skupnosti, sodelujočih podjetij v projektu ter s strani Slovenije župan Občine Lendava in direktor podjetja Ocean Orchids. Ministru so najprej predstavili projekt, ki so ga zaključili letos poleti, vanj pa je vključenih 10 odjemalcev toplotne energije, ki jo bodo začeli koristiti v prihajajočem hladnejšem obdobju. Sledil je ogled vrtin in vzporedne infrastrukture na terenu.

Minister je po ogledu dejal, da si v Sloveniji želimo še bolj učinkovite rabe energije v delu, kjer je to mogoče. »Zato smo se ob priložnosti obiska sejma v Budimpešti na Madžarskem, ustavili tudi v Lentiju, da bi se seznanili s projektom, ki bi bil lahko primeren tudi za Slovenijo«. Minister je ob tem dejal, da imamo v Sloveniji sicer izkušnje s črpanjem vode iz globin in njenim izkoriščanjem. »Nimamo pa izkušenj z vračanjem vode v globine oziroma s tako imenovanimi reinjekcijskimi vrtinami. Zato je seznanitev s projektom v Lentiju odlična priložnost za seznanitev s primerom dobre prakse, ki bi jo lahko prenesli v Slovenijo«. Ob tem je minister spomnil, da je sta ministrstvi, pristojni za kmetijstvo in okolje našli možnost za podporo tovrstnim projektom, saj je ravno objavljen razpis za sofinanciranje reinjekcijskih vrtin.

Geotermalna energija je okolju prijazen vir energije, neodvisen od vremenskih razmer in je primeren za ogrevanje prostorov. Znano je, da je geotermična energija premalo izkoriščanih energetskih virov. V Sloveniji nekaj kmetijskih gospodarstev oziroma podjetij izkorišča geotermalno energijo za ogrevanje svojih proizvodnih prostorov. V tem procesu črpajo vodo iz vodonosnika in jo po uporabi vrnejo v okolje, kar predstavlja obremenitev za okolje. Z namenom razbremenitve okolja je med drugim objavljen javni razpis za sofinanciranje reinjekcijskih vrtin, kar bi omogočalo uporabo geotermalne vode v zaprtem sistemu. V primeru reinjekcije je cilj, da bi vso vodo, ki bi jo uporabniki načrpali, tudi reinjektirali nazaj.