Skoči do osrednje vsebine

Na Dunaju se je zaključila 65. konferenca Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE)

Generalna konferenca MAAE se sestaja enkrat letno in je najvišji organ odločanja.

Letošnje zasedanje se je pričelo 20. septembra in se zaključilo v petek, 24. septembra. Udeležila se ga je tudi slovenska delegacija, sestavljena iz predstavnikov zunanjega ministrstva ter Stalnega predstavništva RS pri Organizaciji združenih narodov (OZN), Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju. Predstavniki Uprave RS za jedrsko varnost, Ministrstva za infrastrukturo, Agencije za radioaktivne odpadke in Instituta Jožef Stefan pa so zasedanje in stranske dogodek spremljali hibridno.

V četrtek, 23. septembra, je potekalo glasovanje za nestalne članice sveta guvernerjev MAAE za obdobje 2021-2023, v katerega je bila izvoljena Slovenija z 78 glasovi podpore. Slovenijo bo v svetu guvernerjev zastopala veleposlanica pri OZN, OVSE in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju, Barbara Žvokelj. To je že četrto članstvo Slovenije v tem ključnem odločevalskem telesu MAAE ter predstavlja zaupanje in prepoznavo dosedanjega kakovostnega delovanja Slovenije v okviru MAAE.

Prve tri dni zasedanja je potekala splošna razprava, kjer je v imenu EU podal izjavo zunanji minister dr. Anže Logar, ki je izpostavil pomen nadzora in varovanja jedrskih snovi, ki ga izvaja MAAE in zavezanost mednarodnim sporazumom, kot glavni mehanizem za zagotavljanje neširjenja jedrskega orožja. Poudaril je pomen nadaljnjega izpolnjevanja zavez iz skupnega celovitega akcijskega načrta, ki so ga EU, ZDA, Rusija in Kitajska sklenile z Iranom (JCPoA) ter zahtevo po prenehanju jedrskega programa DLR Koreje. Pohvalil je obsežno pomoč, ki jo je Mednarodna agencija za atomsko energijo nudila državam članicam med pandemijo, in sicer so zagotavljali komplete za testiranje na covid-19. Izpostavil je pomoč, ki jo EU nudi tretjim državam pri zagotavljanju jedrske varnosti, od pomoči upravnim organom do dobave opreme in izobraževanja. Omenil je tudi različne misije, ki jih MAAE izvaja v državah članicah za preverjanje sevalne in jedrske varnosti. Izpostavil je še, da EU tudi direktno finančno pomaga MAAE pri modernizaciji njenih laboratorijev, katerih storitve uporabljajo vse države članice. Polega izjav predstavnikov držav članic, sta izjavo podala tudi generalni sekretar OZN in generalni direktor MAAE Rafael Mariano Grossi, ki je poudaril angažiranost organizacije pri omejitvi širjenja  pandemije covida-19, hiter odziv MAAE na situacije v državah, ki so se soočale s poplavami, potresi, izbruhom vulkana, biološko in kemično kontaminacijo ter orkani. Poleg naštetega je MAAE nudila tehnično pomoč na področju zdravja in prehrane, hrane in kmetijstva ter jedrske in sevalne varnosti. MAAE krepi svoja prizadevanja pri okoljskih izzivih in onesnaževanju s plastiko. V nadaljevanju je generalni direktor MAAE še poročal o vseh dejavnostih agencije: obnova laboratorijev v Seibersdorfu, izvajanje ukrepov za zagotavljanje enake zastopanosti žensk in moških med zaposlenimi, program Marie Sklodowske-Curie, namenjen magistrskemu študiju žensk na jedrskem področju, krepitev in izboljšanje postopka odločanja v MAAE in krepitev mednarodne stabilnosti in napredka, skrb za jedrsko varnost in omenil jedrsko energijo kot nizko-ogljični vir, ki prispeva v boju proti klimatskim spremembam.

Ob robu konference je potekala cela vrsta dvostranskih in večstranskih srečanj, izobraževalnih dogodkov, kjer MAAE in države članice predstavljajo svoje delo in svoje dosežke, potekal pa je tudi dvodnevni znanstveni forum o vlogi jedrske znanosti in naporih MAAE glede pripravljenosti držav članic na izbruh zoonotskih bolezni.

Predstavniki Uprave za jedrsko varnost so virtualno spremljali in sodelovali na številnih dogodkih. Na  srečanju visokih predstavnikov jedrskih regulatorjev so obravnavali izzive upravnih organov in izmenjali dobre prakse. Udeleženci so se osredotočili tudi na pobude MAAE glede podpore upravnim organom. Udeležili so se rednega letnega sestanka za evropsko regijo Oddelka za tehnično sodelovanje MAAE. Med informativnimi in izobraževalnim dogodki velja izpostaviti pridobljene izkušnje po desetih letih od fukušimske nesreče, izzive novih naprednih reaktorjev, izkušnje pri gradnji globokih odlagališč za izrabljeno jedrsko gorivo, razvoj orodij v zvezi z vlogo MAAE pri obvladovanju nesreče in napredek v zvezi z majhnimi modularnimi reaktorji.