Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Simoniti na vladnem obisku v Zasavski regiji

V torek, 28. septembra 2021, bo minister za kulturo dr. Vasko Simoniti na vladnem obisku v Zasavski regiji. V okviru vladnega obiska se bo srečal z županoma občin Litija in Zagorje ob Savi ter si ogledal Rudarski muzej Zagorje in Zasavski muzej Trbovlje. Pred obiskom predstavljamo nekatere projekte in programe, ki jih v tej regiji, po površini najmanjši slovenski regiji, (so)financira Ministrstvo za kulturo.

Na Ministrstvu za kulturo si prizadevamo decentralizirati (so)financiranje javnih kulturnih programov in projektov. Zato smo lani po dobrih desetih letih znova obudili javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti. Letos smo objavili nov javni poziv za sofinanciranje nujnih programov na področju kulture. Namen obeh pozivov je izboljšati prostorske pogoje in opremljenost javnih zavodov s področja kulture ter tako podpreti lokalni in regionalni razvoj, predvsem razvoj kulturnega turizma in razvoj ustvarjalnih industrij v očinah. Na obeh razpisih sta finančna sredstva (skupaj 526.245,90 evra) prejeli dve zasavski občini. Občina Zagorje ob Savi bo s pridobljenimi sredstvi obnovila odrsko tehniko v Kulturnem centru Delavski dom v Zagorju pri Savi, Občina Trbovlje pa bo izboljšala obstoječo infrastrukturo stavbe Delavskega doma Trbovlje.

Ena od prednostnih nalog Ministrstva za kulturo je ohranjanje nepremične kulturne dediščine. V obdobju 2021–2022 bomo s 17.836 evri finančno podprli konservatorskorestavratorska dela na področjih sakralne in profano stavbne dediščine. V občini Zagorje ob Savi bodo v sklopu obnove izvedli konservatorsko-restavratorske posege na lesenem poznobaročnem ohišju za kip Marije v cerkvi Imena Marijinega na Sveti Planini, v občini Trbovlje pa na kipih rudarjev na portalu občinske stavbe.

Odmeven projekt s področja sodobnih umetnosti, ki ga Ministrstvo za kulturo podpira v Zasavju, je Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture, na kratko RUK. Mrežo vodi Delavski dom Trbovlje, v njej pa sodelujeta še koprska PiNA in mariborska KIBLA. Ustvarjalci projekta, ki delujejo na presečišču umetnosti, znanosti in novih tehnologij, si prizadevajo za humanizacijo tehnologije in zatorej prenos svojih inovativnih rešitev v gospodarstvo. Gre torej za projekt, kjer inovativni potencial umetnosti in kulture podpira in spodbuja razvoj gospodarstva v vseh treh regijah, iz katerih prihajajo partnerji mreže – zasavski, obalnokraški in podravski. Mrežo v obdobju 2019–2023 s 4,5 milijona evrov sofinancirata Republika Slovenija in Evropski sklad za regionalni razvoj.

Eden od odmevnejših projektov v okviru mreže je Vrtoglavi ptič iz leta 2020, 360-stopinjski video vzpon na vrh trboveljskega dimnika. V Trbovljah med drugim vodijo projekt digitalizacije kulturne dediščine, ustvarili so humanoidni družabni robot Eva, v sodelovanju s Tomom Križnarjem razvijajo sistem z majhnimi napravami, tako imenovanimi oddajniki LoRa, s katerimi bi v Nubskih gorah omogočili omrežje s pametnimi telefoni. Pred nekaj dnevi, od 23. do 25. septembra 2021, so organizirali festival novomedijske kulture Speculum Artium, v središče katerega so postavili pet temeljnih področij: umetnost, tehnologija in znanost, gospodarstvo ter turizem.

Podpiramo tudi razvoj muzejske dejavnosti. V Zasavju sofinanciramo delovanje medobčinskega muzeja za novejšo zgodovino Zasavski muzej Trbovlje, ki letos praznuje 70-letnico delovanja. Muzej je pooblaščen za področja etnologije, zgodovine in likovne umetnosti 20. stoletja na območju zasavskih občin. Ministrstvo njegovo delovanje v letu 2021 sofinancira z 226.200,00 evra.

Skrbimo tudi za razvoj medijske krajine Zasavja. V razvid medijev je vpisanih 26 medijev – tiskanih, elektronskih, radijskih in televizijskih. Za programske vsebine radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa sta na rednem letnem razpisu ministrstva finančna sredstva v skupni višini 163.404,70 evra prejela dva medija.