Skoči do osrednje vsebine

Zasedanje delovne skupine Sveta za živali in veterinarska vprašanja - Vodje veterinarskih služb (29. september do 1. oktober, Brdo)

Na Brdu bo od 29. septembra do 1. oktobra 2021 potekalo formalno zasedanje vodij veterinarskih služb EU, ki je po začetku epidemije COVID 19 v začetku leta 2020, prvo zasedanje te delovne skupine Sveta EU, ki bo potekalo s fizično prisotnostjo delegatov. Sloveniji in s tem UVHVVR je bila izkazana velika čast in zaupanje, saj se bodo zasedanja udeležili predstavniki vseh držav članic EU. Udeležence bo nagovoril tudi minister dr. Jože Podgoršek.

Potekala bo razprava o digitalizaciji na področju veterinarstva in nadzora v prehranski verigi, kar je pomembno tako z vidika strategije F2F, kot tudi programa okrevanja po epidemiji COVID 19 v okviru NextGen. Predstavljen bo tudi napredek pri sprejemanju izvedbene zakonodaje o veterinarskih zdravilih in medicirani krmi, ki se pričneta uporabljati s 1. januarjem 2022, prvi odzivi na Specializirani trgovinski odbor za sanitarne in fitosanitarne ukrepe med EU in Združenim kraljestvom, ter informacija o dosežku SI PRES pri dosegu dogovora med Svetom EU in Evropskim Parlamentom glede spremembe Uredbe o uradnem nadzoru, ter ostale aktualne teme s področja veterinarstva.

Zasedanje je ZAPRTO za javnost. Medijem bo posredovano sporočilo za javnost.