Skoči do osrednje vsebine

Z novelo zakona do večje zaščite in dobrobiti živali

Državni zbor je na 25. redni seji 22. septembra 2021 potrdil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali s 87 glasovi za in enim glasom proti.

Novela zakona celoviteje ureja področje odgovornega lastništva živali in področje ravnanja z zapuščenimi živalmi. Rešitve, ki jih vsebuje novela, spodbujajo odgovorno lastništvo živali in sledijo cilju zagotavljanja zaščite in dobrobiti živali.

Ena od ključnih sprememb je omejitev posedovanja eksotičnih vrst živali. Novela uvaja listo prepovedanih in listo dovoljenih živalskih vrst. Medtem ko bodo prepovedane živalske vrste lahko le v oskrbi živalskih vrtov, bo lahko posameznik posedoval in skrbel za živali tistih vrst, ki bodo na seznamu dovoljenih vrst.

Novela zakona zaradi preprečevanja in omejevanja nezakonite trgovine s psi natančneje določa sledljivost izvora psa. Zakon predvideva označevanje pasjih mladičev do 8 tedna starosti, torej ko so mladiči še v leglu. Pri oglaševanju psov bo obvezna navedba številke čipa psa, če bo oglaševani pes starejši od 8 tednov. Če bo oglaševani pes mlajši od 8 tednov, pa bo treba navesti številko čipa matere.

Novost je tudi prepoved privezovanja psov. Privezovanje psov bo mogoče le v izjemnih primerih, če bodo izpolnjeni vsi predpisani pogoji. Prepoved privezovanja psov začne veljati s 1. januarjem 2023. Tako bodo imeli skrbniki psov možnost, da se pravočasno prilagodijo novim zahtevam.

Ker je temelj odgovornega lastništva poleg zagotavljanja sledljivosti in označevanja tudi poznavanje potreb živali, ki jih ima skrbnik v oskrbi, se uvaja zahteva o poznavanju potreb in oskrbe živali za skrbnike živali in za osebe, ki opravljajo dejavnosti, povezane z živalmi. Za osebe, ki opravljajo dejavnost povezano z živalmi, bo usposabljanje za pridobitev osnovnih znanj o potrebah živali obvezno. Poleg tega bo to prvi popravljalni ukrep za skrbnike živali, če bodo ob nadzoru ugotovljena nepravilna ravnanja pri oskrbi živali.

Novela prepoveduje usmrtitev živali za krzno in usmrtitev zdravih živali v zavetiščih. Novost je podrobnejša določitev stroškov in nosilcev stroškov oskrbe zapuščenih živali v zavetiščih. Stroški oskrbe se z novelo delijo med imetnika zavetišča, lokalno skupnost in državo.

Z novelo se dopolnjujejo kazenske določbe, določa pa se tudi možnost izreka višjih kazni od najnižjih predpisanih.

Nenazadnje pa so določena dovolj dolga prehodna obdobja, ki bodo vsem deležnikom omogočila, da se z novelo seznanijo in pravočasno prilagodijo novim ureditvam na področju zaščite in dobrobiti živali.