Skoči do osrednje vsebine

Slovenska vojska bo v naslednjih letih dobila še dodatnih 99 vozil LKOV 4x4

Ministrstvo za obrambo bo na podlagi novelirane Taktične študije srednje bataljonske skupine Slovenske vojske in potreb Slovenske vojske lahko kupilo še dodatnih 99 lahkih kolesnih oklepnih vozil (v nadaljnjem besedilu: LKOV) 4x4 proizvajalca Oskosh. Tako je bil 14. septembra 2021 podpisan sporazum Letter of Offer and Acceptance (v nadaljnjem besedilu: LOA) z Vlado ZDA za nakup 37 lahkih kolesnih oklepnih vozil LKOV 4x4 proizvajalca Oshkosh.

Nakup LKOV 4x4 je predviden v Resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 in Srednjeročnem obrambnem programu Republike Slovenije 2018–2023. Z namenom zagotavljanja finančnih sredstev v načrtovanem obsegu in po načrtovani dinamiki za vzpostavljanje ključnih vojaških zmogljivosti za izvajanje nalog Slovenske vojske ter za sodelovanje v sistemu kolektivne obrambe je Državni zbor leta 2020 sprejel tudi Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021–2026. S tem zakonom se med drugim zagotavljajo tudi finančna sredstva za nakup LKOV 4x4.

Nakup LKOV 4x4 je vključen v Letni načrt izvajanja investicij v Slovenski vojski na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021–2026 za leto 2021, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije na 83. redni seji 24. junija 2021.

Podpisani LOA vključuje nakup 37 LKOV 4x4, 36 oborožitvenih postaj M153, dokumentacijo, specialno orodje, naprave za vzdrževanje in rezervne dele, tehnično podporo ter drugo pripadajočo opremo. Predvideni rok dobave LKOV 4x4 in oborožitvenih postaj M153 je v letih 2023 in 2024.

Vrednost podpisanega LOA znaša 33 milijonov evrov brez DDV.

V novelaciji investicijskega programa je za nabavo 99 LKOV 4x4 predviden strošek 115 milijonov evrov (brez DDV) oziroma 137 milijonov evrov z DDV, v primeru celotne realizacije. V znesku so zajeti nabava LKOV 4x4, vključno z oborožitvenim sistemom in opremo C4I (strošek Ministrstva za obrambo), stroški usposabljanj, dokumentacije, orodja in opreme za vzdrževanje, rezervni deli (za 2 leti), bojni kompleti streliva ter tehnična in projektna podpora Vlade ZDA.