Skoči do osrednje vsebine

Sestanek Uprave za jedrsko varnost z nevladnimi organizacijami

Na letošnje srečanje z nevladnimi organizacijami, ki je potekalo 24. 9. 2021, se je odzvala Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG (g. Karel Lipič, dr. Leo Šešerko in g. Matjaž Valenčič).

Direktor Uprave za jedrsko varnost Igor Sirc je navzočim predstavnikom nevladnih organizacij uvodoma izrekel dobrodošlico ter na kratko pojasnil pripravljenost Uprave za jedrsko varnost glede odprte izmenjave mnenj na področjih in temah, ki jih želijo izpostaviti sami udeleženci.

V nadaljevanju so predstavniki nevladnih organizacij dobili priložnost za odprto izmenjavo mnenj pogledov in vprašanj na področjih, ki so za njih najbolj relevantna.

Tako je razprava tekla predvsem o projektu odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov in skladiščnih kapacitet v Nuklearni elektrarni Krško, o projektu podaljšanja obratovalne dobe Nuklearne elektrarno Krško in okoljevarstevenem soglasju, ki je potrebno za to podaljšanje, o vplivu izpustov tritija, o hrvaških zavezah glede radioaktivnih odpadkov iz elektrarne, o pripravljenosti različnih organizacij na izredni dogodek, o sprejemljivosti jedrske opcije v Sloveniji, o korupciji, o morebitnem privatnem kapitalu v lastništvu bodočega novega bloka jedrske elektrarne, o boljših možnostih enakopravnega sodelovanja nevladnih organizacij v javnih razpravah ter o problematiki financiranja nekaterih nevladnih organizacij.

Predstavniki Uprave za jedrsko varnost so na vprašanja in izpostavljene dileme podali odgovore ali svoje poglede in se strinjali, da je odprt in konstruktiven dialog na področju jedrske in sevalne varnosti zaželen in ga je potrebno negovati, v okviru dialoga pa je potrebno vključiti tako širšo kot lokalno javnost, ki jo zastopajo tudi nevladne organizacije s tega področja.