Skoči do osrednje vsebine

Izjava za medije: Nacionalni razpis za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev

Minister za zdravje Janez Poklukar in državni sekretar Robert Cugelj sta predstavila aktivnosti na področju skrajševanja čakalnih dob, ki so se začele z objavo Nacionalnega razpisa za zmanjševanje čakalnih dob 23. junija 2021. Cilj razpisa je zmanjšati število čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo.

Na razpis so se lahko prijavili izvajalci, ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Storitve so se dodeljevale po dveh kriterijih in sicer po prednostnem vrstnem redu najprej javni zdravstveni zavodi, nato koncesionarji in nato zasebni izvajalci ter po časovni izvedbi storitev. Sredstva za izvedbo storitev so zagotovljena v višini 65 milijonov evrov.

Minister Poklukar je poročal, da je od 62 ponudnikov, ki so bili izbrani v okviru Nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev za leti 2021 in 2022, pogodbe podpisalo 57 izvajalcev. Dva izvajalca sta od pogodbe odstopila, minister pričakuje, da bodo v začetku naslednjega tedna prejeli podpisane pogodbe še od teh treh izvajalcev.

Razpisanih je bilo 20.018 storitev, glede na odziv pa je bilo izbranih 18.963 storitev. Med njimi so: operacija hrbtenice - spondilodeza, operacija krčnih žil, posegi na mandljih pri odrasli v splošni anesteziji, druge ortopedske operacije gležnja in stopala, endoskopske operacije obnosnih votlin v splošni anesteziji, endoproteza kolena, endoproteza kolka delna (pep)/totalna (tep), ultrazvok (UZ) dojk obojestransko, drugi oralni operativni posegi, operacija sive mrene (katarakte), ptca (koronarna angiografija), operacije na ščitnici in obščitnici, keratoplastika (vključuje transplantacijo roženice), posegi v grlu, druge žilne operacije (razen arterije), katetrska ablacija aritmij, prostata - transuretralna resekcija (tur), ortopedska operacija rame, druge ušesne operacije, operacija nosnega pretina, nevromišična elektrodiagnostika (tudi elektromiografija EMG), usmerjen UZ srca, ezofagogastroduodenoskopija (EGDS), cistoskopija, elektroencefalografija (EEG), holter srca, obremenitveno testiranje (cikloergometrija), kolonoskopija (razen v okviru SVIT), UZ vratnih žil, UZ abdomna, UZ srca.

Komisija je po končanem postopku strokovnega pregleda ponudb ugotovila, da je skupni delež dodeljenih storitev po tipu izvajalca naslednji:

  • javni zavodi 34%, kar skupno pomeni 6531 storitev od 18963,
  • zasebni izvajalci s koncesijo 37%, kar skupno pomeni 7075 storitev od 18963,
  • zasebni izvajalci 28 %, kar skupno pomeni 5357 storitev od 18963.

V primeru, da COVID bolnišnice ne bi uspele realizirati programa bo po treh mesecih izveden pregled stanja in izvedeno prestrukturiranje k izvajalcem, ki imajo proste kapacitete.

S prihodnjim tednom se začenja intenzivna implementacija razpisa. Klicni center Nacionalnega inštituta za javno zdravje bo v naslednjem tednu pričel kontaktirati paciente iz Seznama čakajočih pacientov, ki so na  na dan 23. 7. 2021 nedopustno dolgo čakali na izbrano zdravstveno storitev.

Pacienta bodo seznanili z možnostjo izvedbe zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, in sicer tako, da mu bodo ponudili točen termin operacije ali druge zdravstvene storitve na katero čaka, predvidoma že v oktobru oz. ves čas trajanja razpisa. Pacient ima možnost, da se za to ne odločiti, kar pomeni, da se za njega nič ne spremeni in bo še naprej ostal na seznamu čakajočih pacientov pri izvajalcu, pri katerem že sedaj čakate na izvedbo zdravstvene storitve.

Minister je za konec povedal: »Prvič v 30-letni zgodovini Slovenije lahko govorimo o razpisu za skrajševanje čakalnih vrst. Epidemija, ki traja že več kot leto in pol nas je vse postavila v zelo neprijeten položaj, predvsem pa je vplivala tudi na stanje v zdravstvu, kjer so se ustavili številni programi. Zaradi pomanjkanja kadra je bilo treba premeščati delavce na covidne oddelke in čakalne vrste so se posledično podaljševale. Pred jesenskim valom je to slaba popotnica, vendar si ne smemo zatiskati oči.« Včeraj, 23. septembra, smo na navadnih oddelkih zdravili 300 oseb, v enotah intenzivne nege pa 104. Minister je dodal, da to niso dobre novice in da je zato nacionalni razpis še toliko bolj pomemben, saj z njim naslavljano najbolj urgentne primere. Z javnim razpisom bo tistim, ki čakajo najdlje, končno omogočen dostop do zdravstvenih storitev. Vendar pa zdravstvo samo ne bo zmoglo skrajšat čakalne dobe, dokler bo med nami zahrbtna grožnja virusa, ki nam polni bolnišnice. Ponovno premeščamo kadre iz različnih delovišč na covidne oddelke in to se seveda pozna pri izvajanju ostalih programov.

Bolnišnice so  sporočile, da bo samo v tednu od 20. 9 do 24. 9.  odpovedanih:

  • število operativnih posegov v hospitalnem delu: 589
  • število ambulantnih operativnih posegov: 175
  • število specialističnih ambulantnih obravnav: 5824
  • število dni akutne bolnišnične obravnave: 6792
  • število dni neakutne bolnišnične obravnave: 1072

Minister je zaključil z: »Če želimo pred sesutjem zaščititi naš slovenski zdravstveni sistem, moramo danes okrepiti naše lastno zdravje. Na tem mestu, moja ponovna iskrena prošnja, da se vsi, ki se še niste odločili za cepljenje, to storite čim prej. S tem, ko se cepimo, skrbimo tudi za zdravje zdravstvenega sistema, da lahko namesto covidnih bolnikov obravnavamo druge bolezni, ki prav tako nujno potrebujejo pozornost zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja.«