Skoči do osrednje vsebine

Izdane odločbe za Podporo za krizno skladiščenje vina v letu 2021 in za Promocijo vina na trgih tretjih držav

Podpora za krizno skladiščenje vina je namenjena vinarjem za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije covid-19.

Pridelovalci vina lahko skladiščijo vino letnika 2019 oziroma 2020 pridelanega iz grozdja, pridelanega v Republiki Sloveniji (slovenskega porekla), za čas od šestih mesecev do enega leta (od 1. 6. 2021 do 30. 11. 2021 oziroma od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2022).

Predpisane pogoje je izpolnjevalo 11 upravičencev, ki so jim bile 23. 9. 2021 izdane odločbe za skupno skladiščenje 531.920 litrov vina, z odobrenimi sredstvi v skupni višini 49.466 evrov, ki bodo izplačana v naslednjem tednu.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je prav tako v septembru izdala končne odločbe za povrnitev upravičenih stroškov za izvedene dejavnosti iz programa Promocije vina na trgih tretjih držav.

Agencija je tako skupaj izplačala nekaj več kot 440.000 evrov za promocijske dejavnosti, ki so jih vinarji izvajali na trgih tretjih držav med 1. 6. 2020 in 31. 5. 2021.  Dejavnosti so upravičenci izvajali predvsem na trgih Kitajske, Združenih držav Amerike, Japonske ter Bosne in Hercegovine.

Kot kaže, vinarji ponovno vzpostavljajo neposredni stik s potencialnimi kupci in želimo si, da bi ponovno izvajali promocijske aktivnosti na tujih trgih v takem oziroma še večjem obsegu, kot so to izvajali v času pred pandemijo.