Skoči do osrednje vsebine

Prevzem lahkih kolesnih oklepnih vozil 4x4 Oshkosh poteka po ustaljenih postopkih

Postopek prevzema lahkih kolesnih oklepnih vozil 4x4 (SKOV 4x4) Oshkosh poteka po predpisanem postopku kontrole kakovosti in količine, ki je predviden za prevzem blaga na Ministrstvu za obrambo. Do zdaj smo opravili količinski prevzem in deloma tudi tehnični pregled vozil z namenom odprave morebitnih napak ali pomanjkljivosti. Postopek kakovostnega prevzem se bo zaključil, ko bodo vozila v celoti opremljena tudi z oborožitvenimi postajami in komunikacijskim sistemom.

Namen prevzemnih postopkov je ugotoviti ali so v celoti izpolnjene tehnične oziroma funkcionalne lastnosti predmeta pogodbe oziroma morebitna odstopanja od pogodbenih določil (napake, pomanjkljivosti, nepravilnosti, poškodbe zaradi transporta …). Ob neskladnostih, pomanjkljivostih oziroma odstopanjih od pogodbenih določil ob kakovostnem prevzemu blaga se z zapisnikom ugotovi, da blago ne ustreza. Dobavitelj mora nato na lastne stroške odpraviti pomanjkljivosti. Prav ta postopek je bil opravljen tudi pri postopku količinskega prevzema vozil SKOV 4x4. Vse napake in pomanjkljivosti so zapisane v zapisniku, ki ga avtorica članka objavljenega na portalu Necenzurirano nekoliko tendenciozno povzema in jih po svoje interpretira.

Dejstvo je, da so vsa dobavljena vozila nova in, da so vse ugotovljene napake oziroma pomanjkljivosti, ki so nastale povečini med transportom, večinoma že odpravljene, manjkajoče dele pa bo dobavila ameriška stran, vse v okviru garancije.

Ko bodo vozila v celoti  skladna s pogodbenimi določili, kar se bo ugotovilo z zapisnikom o kakovostnem prevzemu, bodo vozila dokončno prevzeta. Končni tehnični pregled pa bo opravljen šele takrat, ko bodo vozila popolnoma opremljena tudi z oborožitvenimi postajami in komunikacijskim sistemom. Po tem bodo vozila popolnoma opremljena in tehnično brezhibna predana v operativno uporabo v Slovensko vojsko.

Dinamika dobave je bila dogovorjena že ob prvem naročilu, ki je bilo izvedeno v mandatu prejšnje vlade in v tem mandatu ni bila spremenjena. Tudi navedba, da so bile letos februarja spremenjene tehnične karakteristike vozil ne drži, ker so bile tudi te dogovorjene že ob prvem naročilu, je pa Ministrstvo za obrambo na predlog Slovenske vojske ob drugem naročilu povečalo količino in dodalo še drugo izvedenko teh vozil. Dobava vozil iz drugega naročila ima določeno dinamiko, ki je skladna z načrti uvajanja teh vozil v operativno uporabo Slovenske vojske.