Skoči do osrednje vsebine

Izdaja odločb in izplačila sredstev za čebelarske ukrepe

Skupaj bo izplačanih 457.201,16 evrov.

Agencija je danes izdala 91 odločb na podlagi Javnega razpisa za Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021 / Sklop B. Namen ukrepa je spremljanje stanja v čebelarstvu s pomočjo tehtnic z vremensko postajo, vključenih v sistem opazovalno napovedovalne službe medenja. Čebelarji bodo prijeli nakazilo sredstev v prihodnjem tednu.

Prav tako bodo v prihodnjem tednu izplačana sredstva izvajalcem in podizvajalcem na podlagi pogodb sklenjenih v okviru Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022 za ukrepe:

  • Usposabljanje v čebelarstvu,
  • Zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze,
  • Podpora laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov,
  • Podpora pri obnovi čebeljega fonda v Evropski uniji in
  • Aplikativnih raziskav na področju čebelarstva in čebeljih pridelkov.