Skoči do osrednje vsebine

8. Mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja

V Gornji Radgoni je danes, 23. septembra odprl vrata 8. Mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja – SOBRA. Odprtja se je udeležil tudi minister za obrambo Matej Tonin, ki je bil slavnostni govornik.

Dosedanji uspehi tega sejma so tehten razlog, da je dogodek nepogrešljiv za predstavitev Slovenske vojske, obrambne industrije ter vsega kar je povezano z varnostjo, zaščito in reševanjem. Na tem sejmu se lahko širša in strokovna javnost seznanita z usposobljenostjo in opremljenostjo Slovenske vojske, Policije, Civilne zaščite in Gasilcev. Obenem pa je SOBRA enkratna priložnost, da se v okviru sejemskih in spremljevalnih aktivnosti prikaže odlično sodelovanje z našimi sosednjimi državami.

Minister Tonin je v govoru izpostavil, da slovenska obrambna industrija postaja vse bolj prodorna in prepoznavna gospodarska panoga in dodal: »Zato sem še posebej ponosen, da je ta prepoznavnost presegla naše meje. Povečevanje deleža lastnega znanja in uporaba novih tehnologij v produktih za varnost in zaščito je bistvenega pomena za krepitev celotnega varnostnega sistema.« Grozda slovenske in hrvaške obrambne industrije sta danes podpisala dogovor o sodelovanju.

Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma je povedal, da se na sejmu predstavljajo novosti na področju obrambe, varnosti, zaščite in reševanja in institucije, ki pokrivajo ta področja ter dodal: »SOBRA nas ozavešča o pomenu Slovenske vojske, Slovenske policije, Civilne zaščite in gasilcev za samozavest in ponos ter išče najboljše rešitve v kadrih in znanjih, v izzivih sedanjosti in prihodnosti.«

Na posvetu »Izzivi podnebno pogojenih nesreč«, ki je potekal ob robu sejma je minister Tonin povedal, da se soočamo z različnimi izzivi, ki nam jih postavlja narava in dodal: »En takih izzivov so podnebne spremembe in podnebno pogojene nesreče. Samo v preteklih 12 letih so podnebno pogojene nesreče, kot so poplave, požari v naravnem okolju, pozebe, toča, vetrolomi in žledolomi v Sloveniji povzročile za 2,5 milijard evrov škode ter nas postavile pred številne socialne in ekonomske izzive. Dva dni nazaj je bil podpisan dokument, ki zaščiti in reševanju omogoča črpanje 20 milijonov evrov. Na Ministrstvu za obrambo smo na področju zaščite in reševanja za obdobje 2021 do 2027 pripravili projekt, ki se bo financiral iz evropskih sredstev. Gre za projekt povečanja odpornosti na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji. V okviru tega je predvidena vzpostavitev nacionalnega centra civilne zaščite kot strateškega centra za spremljanje, načrtovanje in odzivanje, treh podcentrov za usposabljanje in posodobitev opreme enot, vključenih v sistem zaščite in reševanja, kar vključuje tudi gasilske enote.«

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »Zagotavljanje ustrezne opreme za izvajanje nalog na področju zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah na državni, regionalni in lokalni ravni«. Za 28 milijonov evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Uprava RS za zaščito in reševanje, bo Kohezijski sklad prispeval kar 20 milijonov evrov. Gre za rekorden znesek, saj še nikoli doslej za civilno zaščito in tehnično opremo za pomoč ob naravnih nesrečah ni bilo namenjenih toliko evropskih sredstev.

V okviru obiska sejma si je minister Tonin ogledal dinamično predstavitev Slovenske vojske ter obiskal pripadnice in pripadnike vseh služb, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja ter razstavne prostore Slovenske vojske, Policije in gospodarstva.

Minister v pogovoru z vojaki na sejmišču

V okviru obiska sejma si je minister Tonin ogledal dinamično predstavitev Slovenske vojske ter obiskal pripadnice in pripadnike vseh služb, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja | Avtor Borut Podgoršek, MORS

1 / 5