Skoči do osrednje vsebine

V Kozjanskem parku obnovljeni prostori Centra interpretacije narave

Državni sekretar Anton Harej se je danes udeležil otvoritve projekta Center interpretacije narave Kozjanskega parka in Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje ter ureditev sprejemne pisarne. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Evropskega sklada za razvoj podeželja.

Državni sekrtetar Harej na otvoritvi obnovljenih prostorov na gradu Podsreda

Državni sekrtetar Harej na otvoritvi obnovljenih prostorov na gradu Podsreda | Avtor: MKGP

Obnovljena sta dva pritlična prostora v zgornjem gospodarskem poslopju gradu iz 18. stoletja. V prostorih je grajska pisarna z recepcijo za sobe in apartmaje na gradu, grajska trgovina lokalnih produktov in interaktivna predstavitev naravne in kulturne dediščine Kozjanskega parka ter biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Obiskovalci bodo v obnovljenih prostorih lahko dobili ključne informacije za oglede točk naravne in kulturne dediščine Kozjanskega parka ter omenjenega biosfernega območja.

Ob tej priložnosti so odprli tudi razstavo, ki prikazuje visokodebelne travniške sadovnjake, praznik kozjanskega jabolka, gnezdišče čebelarja na Bizeljskem, suhe travnike, Grusko jamo in dolino srednjeveških trgov.

Inovativen okoljsko-turistični projekt je nastal v koordinaciji LAS (Lokalne akcijske skupine) Obsotelje in Kozjansko, ki je skupaj s še tremi LAS-i - LAS Posavje, LAS s Ciljem in LAS Pri dobrih ljudeh 2020, pripravila projekt, ki povezuje štiri zavarovana območja narave iz Slovenije, na vsako posamezno območje pa prinaša zanimive vsebine. Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko v projektu sodelujejo še Razvojna agencija Sotla, Kozjanski park in Občina Kozje. Celotna vrednost projekta na območju tega LAS je 141.810 evrov, od tega je bilo skoraj 100.000 evrov nepovratnih evropskih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ukrep LEADER (pristop LEADER spodbuja posameznike, občine, ustanove, podjetja, društva in druge zainteresirane na nekem lokalnem območju, da se med seboj povežejo in oblikujejo skupno razvojno vizijo in aktivno sodelujejo pri njenem uresničevanju).