Skoči do osrednje vsebine

Popolna zapora regionalne ceste Predel–Bovec zaradi sanacije brežin

Direkcija za infrastrukturo bo predvidoma v začetku oktobra pristopila k sanaciji brežin na državni cesti R1-203, odsek 1002 Predel–Bovec od km 12,400 do km 13,020.

V sklopu del je predvidena namestitev 11 podajno lovilnih sistemov v skupni dolžini 407 m, dve podajno lovilni ograji v erozijskih grapah, namestitev zaščitnih mrež v skupni kvadraturi 3000 m². Zaščitni ukrepi bodo izvedni v 3 linijah.

Za izvedbo zaščitnih ukrepov na spodnji, prvi liniji, ki bo ščitila cesto, ko se bodo izvajala dela v zgornjem delu, je predvidena popolna zapora ceste. V nadaljevanju bodo pod polovično zaporo ceste izvedeni zaščitni ukrepi v drugi in tretji liniji. Zgornje linije ograj so na višini 90 m nad cesto, spodnje linije ograj pa 50 m nad cesto. Izvajalec bo večino del izvajal v alpinistični tehniki, kar pomeni izključno ročno delo in helikoptersko montažo. Kjer bo teren dopuščal, bo izvajalec dela opravljal z dvigali in avtodvigali.

V času izvajanja del od 1. 10. 2021 do 23. 12. 2021 bo vzpostavljena popolna zapora ceste, in sicer od ponedeljka do petka po naslednjem urniku:

  • od 7.30 do 11.30,
  • od 12.00 do 14.30 in
  • od 16.00 do 18.00.

V vmesnem času in med koncem tedna (sobota in nedelja) bo cesta polovično zaprta. Promet bo potekal izmenično enosmerno, urejen s pomočjo prometno odvisnih semaforjev.

V času popolne zapore državne ceste bo omogočen dostop za intervencijska vozila na nujni vožnji.

V času popolne zapore bo iz gorenjske smeri omogočen dostop na Bovško preko prelaza Vršič, v Log pod Mangartom pa preko prelaza Predel. Uporabnike naprošamo, da stanje prevoznosti cest čez prelaza Vršič in Predel v primeru zimskih razmer, spremljajo na prometno informacijskem centru (PIC).

V času nastopa zimskih razmer bo izvajalec prekinil z izvajanjem del in z njimi nadaljeval v spomladanskem času oziroma ko bodo vremenske razmere to dopuščale. V času prekinitve del bo promet sproščen.

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.