Skoči do osrednje vsebine

Minister Dikaučič sprejel pravosodne predstavnike Republike Srbije

Predstavniki etičnih komisij pri sodnem in tožilskem svetu Srbije ter Sveta Evrope so v okviru študijskega obiska v Sloveniji danes obiskali Ministrstvo za pravosodje, kjer jih je sprejel minister Marjan Dikaučič.

Na pobudo Sveta Evrope je v Sloveniji od 20. do 22. septembra 2021 potekal študijski obisk Slovenije, ki se nanaša na področje etike v pravosodju. Predstavniki etičnih komisij pri sodnem in tožilskem svetu Srbije so obiskali več slovenskih pravosodnih in drugih deležnikov, danes je obisk potekal tudi na Ministrstvu za pravosodje.

Delegacijo je sprejel minister Dikaučič, ki je poudaril, da so tovrstna srečanja odlična priložnost za izmenjavo izkušenj kot tudi za krepitev dobrih odnosov med državama. »Slovenija in Srbija sta dolgoletni dobri partnerici na številnih področjih, med drugim tudi na pravosodnem področju; druži ju skupni zgodovinski razvoj, ki se odraža tudi v primerljivi pravni kulturi in tradiciji. Z veseljem ugotavljam, da je sodelovanje med obema pravosodnima ministrstvoma tesno in temelji na dvostranskih in večstranskih mednarodnih pogodbah ter kolegialnih odnosih med zaposlenimi. V čast mi je, da ste izbrali Slovenijo kot referenčno državo za vaš študijski obisk. Vem, da ste na prelomu ustavnih sprememb, kar se tiče pravosodja; upam, da bo tovrstni obisk prispeval k prenosu dobrih izkušenj pri vaših reformah in s tem vladavini prava.«

Sestanek predstavnikov ministrstva za pravosodja in srbskih pravosodnih deležnikov
1 / 3