Skoči do osrednje vsebine

Podpis pogodbe za izvedbo ukrepov v sklopu projekta Natura Mura

Direkcija Republike Slovenija za vode je podpisala pogodbo z izvajalcem za projektiranje in izvedbo ukrepov v sklopu projekta »Obnova mokrotnih habitatov ob Muri z akronimom Natura Mura«.

Na javnem razpisu »Storitve projektiranja in gradnja za izvedbo ukrepov za obnovo mokrotnih habitatov v sklopu projekta z akronimom Natura Mura« je najugodnejšo ponudbo oddal izvajalec Pomgrad – Vodno gospodarsko podjetje d.d., s podizvajalcem Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o..

Pogodbena vrednost znaša skoraj 2 milijona evrov. V sklopu projekta se bodo na lokacijah od Šentilja do Pinc izvedli naslednji vodarski ukrepi:

 • Obnova mrtvice Zaton
 • Obnova mrtvice Podkev
 • Vzpostavitev novih vodnih površin (20 mlak)
 • Razširitev struge Petanjci
 • Razširitev struge Mota II
 • Razširitev struge Konjišče
 • Razširitev struge Dokležovje
 • Obnova rokava Dokležovje II
 • Obnova rokava Alter Graba
 • Obnova rokava Lukačeva struga
 • Obnova rokava Besnica II
 • Obnova rokava Srednja Bistrica

Pogodbo sta podpisala direktor Direkcije Republike Slovenije za vode Roman Kramer in direktor podjetja Pomgrad – Vodno gospodarsko podjetje Andrej Biro.

Več informacij o projektu: https://natura-mura.eu/