Skoči do osrednje vsebine

Konferenca Dnevi duševnega zdravja 2021

Letošnja konferenca Dnevi duševnega zdravja je potekala 16. in 17. septembra 2021. Osrednja tema je bila obravnava otrok in mladostnikov po Zakonu o duševnem zdravju ter obravnava v času epidemije.

Konferenca se je pričela s predstavitvijo pogleda Varuha človekovih pravic na institucionalno varstvo otrok in mladostnikov s težavami v duševnem zdravju in razvoju, predstavljena je bila novela Zakona o duševnem zdravju na področju otrok in mladostnikov ter obravnava otrok in mladostnikov s težavami in motnjami v duševnem zdravju v sektorju vzgoje in izobraževanja, zdravstvenem sektorju in v socialno varstvenem sektorju. Prvi dan konference se je zaključil s predavanji o duševnem zdravju otrok in mladostnikov v času epidemije, o prepoznavanju najpogostejših duševnih bolezni in motenj pri otrocih in mladostnikih ter o delu z nemotiviranimi uporabniki.

Drugi dan konference je bil namenjen konkretneje spopadanju s težavami v duševnem zdravju in razvoju v času epidemije. Med drugim so nevladne organizacije s področja duševnega zdravja predstavile svoje delovanje v času epidemije, predstavljeni so bili konkretni socialnovarstveni programi za otroke in mladostnike v času epidemije (telefonsko svetovanje za otroke in mladostnike, dnevni center za otroke in mladostnike). Nekaj predstavitev je bilo namenjeno tudi izvajanju socialnovarstvenega programa za odrasle osebe s težavami v duševnem zdravju. Na konferenci je bilo predstavljeno tudi poslovanje sodišč prek videokonferenc in nov način komunikacije z osebami z motnjami na področju duševnega zdravja. Ob zaključku konference je bila podana ocena Zakona o duševnem zdravju in predstavljene načrtovane aktivnosti v prihodnje.