Skoči do osrednje vsebine

Za »zdravje in varnost« na področju ribištva dobrih 135.000 evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo drugi javni razpis za ukrep zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji (OP ESPR) za obdobje 2014-2020. Višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša 135.692,10 evrov, od tega znaša prispevek Evropske unije 101.769,07 evrov, prispevek Slovenije pa 33.923,03 evrov.

Predmet podpore drugega javnega razpisa za ukrep zdravje in varnost je namenjen izboljšanju higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče v obliki naložb v ribiška plovila ali opremo za posameznike.

Javni razpis določa vrsto upravičencev, pogoje ob oddaji vloge, merila za ocenitev vlog in obveznosti upravičencev.

Upravičenci so lahko pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in ribiči – fizične osebe v skladu z zakonom, ki ureja morsko ribištvo, ki so lastniki, solastniki ali uporabniki ribiških plovil z veljavnim dovoljenjem za gospodarski ribolov, izdanim v Republiki Sloveniji.

Za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče OP ESPR 2014-2020 podpira naložbe v ribiška plovila ali opremo za posameznike, če te naložbe presegajo zahteve prava EU ali nacionalnega prava.