Skoči do osrednje vsebine

Objavljen poziv k organiziranemu ribolovu zimskih jat cipljev

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na enotnem državnem portalu objavilo javni poziv za prijavo k udeležbi pri organiziranem ribolovu zimskih jat cipljev v portoroškem in strunjanskem ribolovnem rezervatu. Ribolov zimskih jat cipljev poteka v času od 1. decembra 2021 do 30. aprila 2022.

K organiziranemu ribolovu se lahko prijavijo imetniki veljavnega dovoljenja za gospodarski ribolov. Ribiči lahko vložiti vloge za izdajo posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov za sodelovanje pri organiziranem ribolovu zimskih jat cipljev (Liza aurata) in drugih vrst pridnenih rib, ki se z njimi pojavljajo istočasno.

Dovoljenje za gospodarski ribolov se mora nanašati na ribiško plovilo, s katerim se vlagatelj prijavlja k organiziranemu ribolovu zimskih jat cipljev in je bilo aktivno v zadnjem koledarskem letu pred oddajo vloge na javni poziv. Aktivnost ribiškega plovila se meri s številom oddanih ladijskih dnevnikov in iztovorjeno količino rib.

Organiziran ribolov zimskih jat cipljev in drugih vrst pridnenih rib je dolgoletna tradicija, za ohranjanje katere je nujna primerno organizirana skupina ribičev, ki ima svojega vodjo. Imetniki posebnega dovoljenja lahko lovijo le v organizirani skupini pod vodstvom vodje ribolova in ne kot posamezniki.

Javni poziv je objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave. Prijave zbira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribištvo, Sektor za ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, in sicer:

  • z navadno pošto, dostavljeno na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do vključno 8. oktobra 2021;
  • poslana s priporočeno pošto do vključno 8. oktobra 2021, pri čemer se upošteva datum na poštnem žigu;
  • oddana v vložišče Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (glavna pisarna) do vključno 8. oktobra 2021.