Skoči do osrednje vsebine

Agencija za okolje predseduje delovni skupini za mednarodne okoljske vidike – Dezertifikacija

V ponedeljek, 13. septembra 2021, je v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU potekalo prvo uradno srečanje delegatov držav članic delovne skupine za mednarodne okoljske vidike – za področje dezertifikacije.

Virtualno srečanje so iz Bruslja vodile sodelavke Agencije za okolje, in sicer kot predsedujoča dr. Andreja Sušnik, kot članici slovenske delegacije pa mag. Tanja Cegnar, dr. Petra Karo Bešter ter zunanja sodelavka Sabina Bokal, v sodelovanju s predstavniki Evropske komisije in Generalnega Sekretariata Sveta.

Glavni namen srečanja je bil predstaviti usmeritve in cilje Slovenije v delovni skupini ter obvestiti delegate o dejavnostih Konvencije ZN o boju proti dezertifikaciji (UNCCD) in njenih delovnih telesih (COP Biro, Komite za znanost in tehnologijo). Delegati so bili obveščeni o vseh pomembnih dogajanjih, ki se navezujejo na 2. izredno zasedanje konference pogodbenic (COP ES-2) UNCCD o proračunu za obdobje 2021-2022 (6.–9. december 2021) in o načrtovanem poročanju držav članic konvenciji.

Pomembno so k srečanju prispevali predstavniki Evropske komisije, iz Generalnega Direktorata za okolje. Predstavili so novo evropsko strategijo za gozdove, razvoj nove strategije EU za tla in dejavnosti v povezavi z akcijskim načrtom EU za ničelno onesnaževanje zraka, vode in tal.

Izpostavili smo pomembno povezavo med sušami, degradacijo tal in podnebnimi spremembami. Dr. Klemen Bergant, izvršni direktor Evropskega združenja državnih meteoroloških služb, je predstavil s sušo in degradacijo tal povezana globalna tveganja, trende in projekcije pogostosti in resnosti suše. Poudaril je pomen spremljanja suše in degradacije tal za njuno učinkovito obvladovanje v času podnebnih sprememb.

Naslednje srečanje delovne skupine bo 14. oktobra 2021.

Vodenje virtualnega srečanja delegatov držav članic delovne skupine za mednarodne okoljske vidike

Vodenje virtualnega srečanja delegatov držav članic delovne skupine za mednarodne okoljske vidike - Dezertifikacija | Avtor ARSO

1 / 2