Skoči do osrednje vsebine

Podelitev spričeval v zavodu Dob

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni je v torek, 14. septembra 2021, potekala razglasitev rezultatov zaključnih izpitov in poklicne mature ter podelitev spričeval.

Kljub številnim omejitvam v šolskem letu 2020/21 zaradi epidemije, je 9 obsojencev uspešno opravilo poklicno maturo, 4 obsojenci pa zaključni izpit. Eden od obsojencev je program zaključil z izjemnim uspehom.

Vsi obsojenci so se izobraževali v okviru projekta »Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb«, katerega namen je zviševanje izobrazbene ravni obsojencev oziroma pridobitev formalne izobrazbe in spretnosti za poklice, ki omogočajo zaposlitev po prestani kazni in tako lažjo vključitev v družbo.

V zavodu se je hkrati že pričelo novo šolsko leto, saj so se s 13. septembrom 2021 začela predavanja za obsojence, vključene v osnovnošolsko izobraževanje. V teku je tudi usposabljanje dvajsetih bodočih viličaristov v sklopu pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije.