Skoči do osrednje vsebine

Z lokalno skupnostjo Gornje Radgone o poplavah

V okviru izvajanja projekta goMURra so prestavniki Direkcije Republike Slovenije za vode organizirali informativno srečanje z lokalno skupnostjo v Gornji Radgoni o nevarnosti poplav in kako se pred njimi zaščititi.

Eden ključnih ciljev projekta goMURra (Čezmejni načrt za inovativno trajnostno upravljanje mejne Mure in izboljšanje obvladovanja poplavne ogroženosti) je izboljšati načrtovanje zaščite in reševanja ob poplavah reke Mure v čezmejnem območju Slovenije in Avstrije med Šentiljem in Radenci. Ozaveščanje javnosti o poplavah, pripravah nanje in posledicah je bistvenega pomena, zato je Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV) v sodelovanju z Občino Gornja Radgona (partnerico projekta goMURra) pripravila srečanje, kjer so bile podane ključne informacije.

 V prostorih gasilskega doma Gornja Radgona so predstavniki DRSV predstavili izvedene aktivnosti na projektu. Sabina Žaja je poleg kratkega pregleda projekta predstavila tudi nedavno izvedene investicije za zmanjšanje poplavne ogroženosti mesta. Gašper Zupančič pa je predstavil najnovejša spoznanja o poplavni nevarnosti zaradi poplavljanja reke Mure, analizo poplavne ogroženosti občine in ključni izdelek projekta: poplavne intervencijske karte, s katerimi bi lahko nadgradili obstoječi občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah. Poleg tega je podal tudi nekaj ključnih informacij za boljše razumevanje predstavljenih informacij in pomembnost ozaveščanja javnosti, kar se je izkazalo ob nedavnih poplavah v Nemčiji in Belgiji.

Dogodka se je udeležil tudi župan Gornje Radgone Stanislav Rojko, ki je dejal, da je »živeti z Muro lepo, ampak tudi nevarno«. Izpostavil je lokalen problem s poplavami lastnih meteornih vod, ki ga mora občina še rešiti. Pohvalil pa je dobro sodelovanje občine in DRSV na projektu goMURra, še posebno glede zgledne vključitve prenovljenega visokovodnega zidu v urbano okolje, kar ni ostalo neopaženo, ter dejal, da »smo lahko ponosni, da se je izvedel takšen poseg v prostor«.

Dogodek je bil namenjen splošni javnosti, med udeleženci je potekala živahna razprava, doseženi pa so bili tudi nekateri dogovori, ki bodo koristni za izvajanje projekta goMURra, kot tudi za odzivanje ob poplavah v Občini Gornja Radgona.

Več o projektu goMURra je najti na spletni strani www.gomurra.eu