Skoči do osrednje vsebine

V okviru projekta Medena celica - čebelarjenje z zaprtimi osebami iztočen prvi med

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij je v sodelovanju z Društvom Urbani čebelar v lanskem letu pristopila k pilotnemu projektu Medena celica - čebelarjenje z zaprtimi osebami, ki so ga danes podrobneje predstavili: Gorazd Trušnovec, predsednik društva in čebelar-mentor; Hermina Androjna, vodja Odprtega oddelka Ig; zaprte osebe, aktivno vključene v projekt ter prof. dr. Jasna Hrovatin, metorica s Fakultete za dizajn.

Projekt poteka na Odprtem oddelku Ig, dislociranem odprtem oddelku ljubljanskega zapora za moške. Cilj projekta je ozaveščanje in popularizacija dejavnosti čebelarjenja, ki prinaša v naša življenja številne ugodne učinke. Slednji so bili prepoznani tudi v okviru resocializacije zaprtih oseb. Kot ugotavljajo v društvu Urbani čebelar »Čebelarjenje ljudi senzibilizira, postanejo bolj pozorni na naravo in se prek čebel tudi prilagajajo določenemu okolju.«

V Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij smo projekt Medena celica prepoznali kot koristno aktivnost za zaprte osebe, ki jih usmerja v pridobitev novih znanj in veščin, uporabnih tudi po odpustu iz zapora, hkrati pa prispeva h koristnemu preživljanju časa med prestajanjem kazni in razbremenjuje čas omejene svobode.

Na današnjem dogodku so udeleženi v projektu povedali več o njegovem izvajanju ter o umestitvi panjev na vrt oddelka zapora. Še pred pričetkom izobraževanj so v društvu namreč s Fakulteto za dizajn, pridruženo članico Univerze na Primorskem, izvedli dva študentska seminarja v želji, da urbane panje umestimo funkcionalno in estetsko ustrezno. Prvi je bil namenjen oblikovanju ustreznih podstavkov za panje, skupaj smo izbrali idejni predlog Amadeja Bezovška. Drugi seminar je bil namenjen pripravi vizualnih predlogov za poslikavo panjev, da bi bili ti čim bolj privlačni. Zaprte osebe so nato s pomočjo šablon same pobarvale svoje nakladne panje. Aktivnosti študentov v obeh fazah sta predstavili prof. dr. Jasna Hrovatin in asistentka Nataša Šušteršič Plotajs. Vodilo Fakultete za dizajn je bilo ustvariti rešitve, ki bodo prijetne za oko, hkrati pa povezati sodobnost in tradicijo. Kot je z besedami študenta Bezovška strnila ena od mentoric projekta, je bil izbran »projekt, skozi katerega se teleportiraš v deželo čebel«.

Na srečanju so tudi zaprte osebe predstavile posamezne korake Medene celice, kaj so se naučile in kako bodo to znanje lahko uporabile v prihodnosti. Vodja oddelka Hermina Androjna je izrazila zadovoljstvo, da je oddelek del projekta, ki pri zaprtih osebah krepi pristen stik z naravo in jih pripravlja na življenje na prostosti. Na vrtu oddelka zapora skrbimo tudi za zeliščni vrt z medovitimi rastlinami, ki predstavlja pašo za čebele.

Mentor Gorazd Trušnovec je izpostavil socialno-pedagoško dimenzijo projekta, ki pušča pozitivno sled v okolju, kjer deluje. Posebej je izpostavil dobro vključenost zaprtih v projekt, ki so jih uspešno nagovorili za sodelovanje, saj je v različnih fazah projekta sodelovalo 20 obsojencev. Eden od njih se je tudi predčasno vrnil s prostega izhoda, da je lahko izvajal aktivnosti v okviru projekta. Kazen je že prestal in se bo v prihodnje samostojno ukvarjal s čebelarjenjem. Trušnovec je povedal, da je bila letošnja letina medu zaradi vremenskih razmer nekoliko okrnjena, vendar smo kljub temu zadovoljni s pridelkom, 6 kg medu in z optimizmom zremo v prihodnjo sezono.

Osrednji del dogodka je bilo točenje iz sodčka z letošnjo bero medu, ki so ga zaprte osebe pridelale ob podpori čebelarskih mentorjev, Gorazda Trušnovca in Franca Petrovčiča.

Društvo Urbani čebelar je vključeno v evropski projekt FoodE - Food Systems in European Cities, financiranem v okviru perspektive Obzorja 2020, ki preučuje različne možnosti za trajnostno preskrbo s hrano v mestih. Pilotni projekt Medena celica, ki je v okviru krovnega projekta FoodE eden izmed 15 pilotov v 12 evropskih mestih, je namenjen izobraževanju in urjenju v čebelarjenju v zaporih in bo potekal do konca leta 2023. Program za zaprte osebe poleg začetnega teoretičnega usposabljanja in priprave satnikov, predvideva delo s panji in čebeljimi družinami, s točenjem medu in podelitvijo certifikata čebelarski vajenec. V jesensko-zimskem obdobju, v času hibernacije čebel, bodo obsojenci vključeni v skrb za hrano in prezimitev ter odpravo bolezni čebel, nadaljeval se bo proces ozaveščanja v okviru predavanj in praktičnih delavnic.