Skoči do osrednje vsebine

Minister za pravosodje obiskal zapor v Celju

Minister Marjan Dikaučič je v torek, 14. septembra 2021, v sklopu regijskega obiska Vlade RS obiskal Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, kjer sta ga skupaj s sodelavci sprejela generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojan Majcen in direktor zavoda Tomaž Bračko.

Direktor je ministru predstavil zavod, v katerem se poleg zaporne kazni in pripora izvršujeta še mladoletniški ter nadomestni zapor. Minister si je ogledal tudi delavnice Javnega gospodarskega zavoda Rinka, kjer je direktor Aleš Kumperger ministru podrobneje predstavil delo v zaporu v sklopu JGZ.

Direktor Bračko je ob ogledu zavodskih prostorov predstavil prostorske razmere, ki jih zaznamuje predvsem starost objekta in prezasedenost bivalnih zmogljivosti. Kljub temu je direktor predstavil tudi nekatere pridobitve ob lanskih oziroma letošnjih prenovah prostorov, ki med drugim s prenovo ambulante, ureditvijo bivalnega prostora za gibalno ovirane zaprte osebe s sanitarijami, menjavo dotrajanega pohištva za zaprte osebe ter ureditvijo garderob za pravosodne policiste izboljšujejo pogoje bivanja in dela v zavodu. Minister je ob tem poudaril, da sta v teku dve investiciji v okviru reševanja prostorske problematike zaporov, izgradnja novega moškega zapora v Ljubljani pa bo razbremenila tudi prostorsko stisko ostalih moških zaporov.

Generalni direktor mag. Bojan Majcen, direktor zapora Tomaž Bračko in minister Marjan Dikaučič na notranjem dvorišču zapora

Minister Marjan Dikaučič v sklopu regijskega obiska Vlade RS na obisku v celjskem zaporu | Avtor Ministrstvo za pravosodje