Skoči do osrednje vsebine

Minister Šircelj na vladnem obisku v Savinjski regiji

Vlada Republike Slovenije je za tokratni obisk izbrala Savinjsko regijo. Obiska se je udeležil tudi minister za finance, mag. Andrej Šircelj, ki je v okviru vladnega obiska obiskal podjetje Simbio, d.o.o, Finančni urad Celje, javni zavod za spodbujanje znanosti, tehnologije in inovativnosti Tehnopark in še Razvojno agencijo Savinjske regije.

Minister za finance Andrej Šircelj in direktor Marko Zidanšek podjetja Simbio d.o.o. pred stavbo podjetja Simbio d.o.o.
1 / 3

Simbio, d.o.o zagotavlja celovito ravnanje z odpadki. Zbiranje in odvoz odpadkov v 12 občinah širše celjske regije ter predelavo in obdelavo odpadkov v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Celje za 24 občin Savinjske regije. V Mestni občini Celje skrbi tudi za čiščenje javnih površin in odvoz fekalij.

Direktor mag. Marko Zidanšek je dejal, da je v organiziran odvoz odpadkov vključenih 110.000 prebivalcev s Celjskega, letno pa se zbere 50.000 ton komunalnih odpadkov, ki se jih vozi v Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje. Minister Šircelj je ob tem dodal, da bo učinkovito izvajanje načrtov za okrevanje in odpornost Slovenijo postavilo na pot večje konkurenčnosti in, da bomo to dosegli z več naložbami v zeleni in digitalni prehod, v raziskave in razvoj, v izume in inovacije.

Minister Šircelj je obiskal še Finančni urad Celje, kjer se je seznanil z delom urada, z vodstvom pa razpravljal tudi o izzivih, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.

V nadaljevanju je minister obiskal Tehnopark Celje, javni zavod za spodbujanje znanosti, tehnologije in inovativnosti. Direktorica Andreja Erjavec je v pogovoru izpostavila, da je njihovo poslanstvo biti ključni povezovalni člen med lokalno skupnostjo, izobraževalnimi institucijami vseh nivojev ter gospodarstvom.

Razvojna agencija Savinjske regije, ki jo je kot subjekt spodbujanja razvoja regije leta 2010 ustanovilo 31 občin Savinjske regije, koordinira sodelovanje med občinami in razvojnimi akterji Savinjske regije ter državnimi službami na področjih regionalnega razvoja, gospodarstva, turizma, človeških virov, inovacij in varstva okolja. Regijske projekte uresničujejo tudi s pridobivanjem državnih in evropskih sredstev. Minister Šircelj je z direktorico Ivo Zorenč govoril tudi o Načrtu za okrevanje in odpornost.

 

Sledil je sklepni del obiska regije; javna tribuna v Celju, kjer so na aktualna vprašanja odgovarjali gospod Janez Janša, predsednik vlade, in ministri ter državni sekretarji, ki so se udeležili regijskega obiska.