Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Podgoršek z državnim sekretarjem Irgoličem v Savinjski regiji

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek se je skupaj z državnim sekretarjem mag. Alešem Irgoličem udeležil vladnega delovnega obiska v Savinjski regiji. Tekom dneva sta se seznanila s stanjem v različnih panogah v kmetijstvu, živilski industriji, zadružništvom in nasploh prehranskem sektorju v regiji. Vladni obisk se je začel z jutranjim delovnim posvetom vlade v Podčetrtku, zaključil pa z javno tribuno v Celju.

Minister dr. Jože Podgoršek je po dopoldanski seji vlade v Podčetrtku obiskal kmetijo Arlič pri Velenju, ki obsega 4,3 ha kmetijskih površin trajnega travinja, njiv in travniških sadovnjakov. Na srečanju z lastniki kmetije, predstavniki Kmetijske zadruge Šaleška dolina in Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje, se je minister seznanil s kmetijo, ki deluje na težko dostopnih predelih. Minister je prisotnim nadalje tudi predstavil pomembnejše in aktualne vsebine s področja MKGP, osrednja pozornost v pogovoru pa je bila namenjena Strateškemu načrtu SKP in kaj pomeni to za prihodnost kmetijstva, gozdarstva in živilske industrije. Seznanili so se tudi z vlogo in stanjem tukajšnje kmetijske zadruge ter drugimi informacijami s strani terenske kmetijske svetovalne službe. »Ravno na tej kmetiji, kjer smo sedaj dokazujejo odlično sodelovanje z zadrugo in tudi dokazujejo, da se ji splača, da rojeva sadove. Kmetje sami tudi poudarjajo, da bi brez zadruge zagotovo delovali bistveno težje«.

Sledil je obisk hmeljarske kmetije Oseta v Drešinji vasi pri Žalcu. Na kmetiji trenutno obdelujejo 46,60  ha kmetijskih površin kot so njive, travniki in trajni nasadi-hmeljišča, gozda, na kmetiji imajo tudi jahalne konje. Srečanja so se udeležili tudi predstavniki Združenja hmeljarjev. V pogovoru so se dotaknili stanja na področju hmeljarstva, obvladovanju raznih bolezni ter prilaganju na podnebne spremembe ter druge odprte zadeve, vezane na sektor. Škode zaradi vremena je letos nastala tudi na hmelju, ki je v precejšnji meri prisoten v savinjski regiji. »Škoda je bila v tem delu relativno velika, vendar so ravno hmeljarji eni izmed tistih kmetijskih proizvajalcev, ki svoja hmeljišča zavarujejo v praktično 100-odstotnem obsegu. Zato hmeljarji neposrednih pobud za neposredno finančno pomoč na ministrstvo niso naslavljali, deloma je to tudi posledica državne pomoči, saj je država letos sofinancirala zavarovanje v višini 55 odstotkov«.

Minister dr. Podgoršek je popoldne skupaj z ministrom za digitalizacijo Markom Borisom Andrijaničem obiskal tudi Mlekarno Celeia d.o.o. v Petrovčah. Mlekarna zaposluje preko 200 delavcev in je danes največja zadružna mlekarna v slovenski lasti, je tudi največji slovenski proizvajalec sirov. Mlekarna mleko odkupuje izključno na domačem slovenskem odkupnem območju, od več kot 900 pridelovalcev mleka. V pogovoru z vodstvom podjetja so se dotaknili več pomembnih tem s področja mlečne industrije, javnega naročanja v javne prehranske obrate, aktivnosti promocije na področju mlečnega sektorja, sheme kakovosti, označevanju in značenju izdelkov ter sodelovanju z zadrugami oz. kmeti, ki zagotavljajo surovino za mlečne proizvode.

Državni sekretar mag. Aleš Irgolič je najprej obiskal podjetje Celjske mesnine d.o.o., kjer se je sestal z direktorjem g. Izidorjem Krivcem, ki je predstavil trenutno stanje v podjetju in plani za naprej. V nadaljevanju je državni sekretar obiskal kmetijo Joži Volavšek v Podčetrtku. Na kmetiji obdelujejo 7,082 ha zemlje, pridelujejo vino, redijo nekaj malega goveje živine in prašiče ter ukvarjajo se z izletniškim turizmom. Nato je obiskal še mlekarsko kmetijo Andreja Goleža v Grobelnem. Na družinski kmetiji obdelujejo 20,96 zemlje in redijo okoli 30 molznic.